เปิดชื่อกลุ่มผู้ชุมนุม "อยากเลือกตั้ง" 47 คน ถูกแจ้งความฝ่าฝืนคำสั่งคสช. อาจารย์ มธ.โดนด้วย

1 เม.ย. 2561 - 12:20 น.

วันที่ 1 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) มอบหมายให้ พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพบก ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนปฏิบัติการคณะทำงานด้านกฎหมายส่วนงานการรักษาความสงบแห่งชาติ มีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา เดินทางเข้าพบ พนักงานสอบสวนสน.ชนะสงคราม เพื่อร้องทุกกล่าวโทษ นายกาณฑ์ พงษ์ประภาพันธ์ กับพวก รวม 57 คน โดยแบ่งเป็นแกนนำ 10 คน คือ นายกาณฑ์ พงษ์ประภาพันธ์, นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์, นายรังสิมันต์ โรม, น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา, นายธนวัฒน์ พรหมจักร, นายเอกชัย หงส์กังวาน, นายโชคชัย ไพบูลย์รัชตะ, นายอานนท์ นำภา , นายปกรณ์ อารีกุล และนางศรีไพ นนทร ในความผิดฐานร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่การกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความปลอดรวนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนและเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน และข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่3/2558 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติลงวันที่ 1 เมษายน 2558 ข้อ 12 ร่วมกันชุมนุมทางการเมืองที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคสช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนั้น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้เข้าร่วมชุมนุมที่เหลืออีก 47 คน ประกอบด้วย 1.นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, 2.น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว, 3.นายกรกช แสงเย็นพันธุ์, 4.นายศรวัชร์ คมนียวนิช, 5.นายรัฐพล ศุภโสภณ, 6.นางสุวรรณา ตาลเหล็ก, 7.นายหนึ่ง เกตุสกุล, 8.นางมัทนา อัจจิมา, 9.นายสุรศักดิ์ อัศวเสนา, 10.นางนัตยา ภานุทัต ,11.นางภัสสร บุญคีย์, 12.นางยุภา แสงใส , 13.นางประนอม พูลทวี, 14.นายภัทรพล ธนเดชพรเลิศ (ไก่ บิ๊กแมน), 15.นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์, 16.นายวิศรุต อนุกูลการย์, 17.นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์, 18.นายสมบัติ ทองย้อย, 19.นายกิตติทัศน์ สุมาลย์นพ, 20.นายอ๊อด แอ่งมูล

21.ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร นักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 22.ฉัตรมงคล วัลลีย์, 23.น.ส.มัญจา หม่องคำ, 24.นางกลมวรรณ หาสารี, 25.นางสาวนฤมล วรุณรุ่งโรจน์, 26.นายโชคดี ร่มพฤกษ์, 27.นางพรวลัย ทวีธนวาณิชย์, 28.น.ส.วาสนา กองอุ่น, 29.น.ส.วลี ญาณะหงสา, 30.นางยุพา พวงทองดี, 31.นายบริบูรณ์ เกียงวรางกูร, 32.นางพรนิภา งามบสง, 33.นางกองมาศ รัศมิมัต, 34.นายเทวินทร์ พูนทวี, 35.น.ส.สุชาดา แซ่เบ๊, 36.นางกุลวดี ดีจันทร์, 37.น.ส.เสาวรักษ์ หนูขวัญแก้ว, 38.นายมนัส แก้ววิกิจ, 39.นายกลวัชร ดอกลำเจียก, 40.น.ส.กิ่งกนก ธนจิตรภาส, 41.นายโกวิทย์ ซมมิน, 42.นายบุญสม เทพจันทร์, 43.นายสมพิณ ศรีสุข, 44.นางรักษิณี แก้ววัชระรังษี, 45.นายทรงชัย วิมลภัตรานนท์, 46.นายสุเทพ สุริยะมงคล และ 47.นางพยงค์ ศิริงามเพ็ญ โดยทั้ง 47 คน จะถูกดำเนินคดีฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 3/2558

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เปิดชื่อกลุ่มผู้ชุมนุม "อยากเลือกตั้ง" 47 คน ถูกแจ้งความฝ่าฝืนคำสั่งคสช. อาจารย์ มธ.โดนด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง