Mangrove – ปลูกป่าชายเลน

ป่าชายเลนนั้นมีความสำคัญมากมายต่อระบบนิเวศ เช่น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของทั้งสัตว์บก และสัตว์น้ำ ช่วยรักษาหน้าดินโดยป้องกันการกัดเซาะจากน้ำทะเล เป็นต้น ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่ามีหลายๆ องค์กรใส่ใจและออกมาร่วมกันรณรงค์ช่วยกันดูแลป่าชายเลนมากขึ้น อย่างเช่น โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ที่ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนกันที่บางปู อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 14 ปี แล้ว และนับเป็น 14 ปีที่ไม่สูญเปล่า เพราะทำให้ป่าชายเลนบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาก ซึ่งภายใต้โครงการนี้ได้ปลูกป่านับรวมกันแล้วกว่า 590,000 ต้น ซึ่งสามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 7,700 ตันต่อปี และวันนี้ อาย กมลเนตร จะพาทุกท่านไปชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ณ บางปู ที่เกิดจากการร่วมมือกันของหลายๆ ฝ่ายช่วยกันดูแล ติดตามได้ในรายการ Green ดีอยู่ดี”  EP.5 “ปลูกป่าชายเลน” ทาง Mello

https://mello.me/video/67567/Mangrove-ปลูกป่าชายเลน

บทความก่อนหน้านี้รุ่นพี่ม.2 แจงแล้ว! ทำไมต้องกระชากผมเด็กป.4 ออทิสติก ชาวเน็ตซัดไร้สำนึก
บทความถัดไปอินโดนีเซียระทึกอีก “ดินไหว” เขย่าจังหวัดชวา-บาหลี เซ่นแล้ว 3 ศพ ปาปัวนิวกินีไหวด้วย-เตือน “มินิสึนามิ”