เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมพลังจิตอาสา ผู้บริหารและพนักงานทั่วไทย
พร้อมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ – เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มธุรกิจในเครือฯ ทั่วประเทศ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนจิตอาสา รวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาและบริเวณสถานที่ตั้งของแต่ละกลุ่มธุรกิจทั่วประเทศ พร้อมประกาศให้วันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันจิตอาสาเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมใจร่วมทำความดีเพื่อสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยประกาศให้ผู้บริหารพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ในทุกกลุ่มธุรกิจทั่วประเทศไทยเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่ชุมชนรอบบริเวณที่ตั้งสถานประกอบการ โดยให้ปฏิบัติเป็นประจำและต่อเนื่องในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

สำหรับปีนี้ซึ่งเป็นปีแรก เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในหลายพื้นที่รอบสถานประกอบการ โดยมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ และตัวแทนหน่วยงานราชการ ประชาชนจิตอาสา นักเรียนจากโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 (สีคิ้ว) และโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 (วังน้ำเขียว) ร่วมกันเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะใบไม้ ทาสีอาคารทางเข้าและฟุตบาท ฯลฯ นอกจากนี้ สำนักงานของบริษัทต่างๆ ในเครือฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยได้ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยในส่วนของอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม นำโดย นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร นายจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุลประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร และผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางรัก พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง พนักงานจากบริษัทต่างๆ ในเครือฯ ได้แก่ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ.ซีพี ออลล์ บมจ.สยามแมคโคร ฯลฯ โดยร่วมกับประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดถนน ปลูกต้นไม้ ทาสีรั้วต้นไม้ ทาสีฟุตบาทบริเวณแยกถนนนราธิวาสราชนครินทร์

นอกจากนี้ในส่วนของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ที่มีโรงงานอยู่ในต่างจังหวัด ได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พร้อมกันถึง 7 แห่ง ได้แก่ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่มีนบุรี โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โรงงานอาหารสัตว์ จังหวัดลำพูน โรงงานเพาะฟักลูกกุ้งปะทิว จังหวัดชุมพร โรงงานเพาะฟักลูกกุ้ง JR จังหวัดตราด โรงงานอาหารสัตว์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีการพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน ในพื้นที่โดยรอบที่โรงงานตั้งอยู่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 (ถนนรัชดาภิเษก) ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม นำโดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา ทำกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะ ปรับปรุงทัศนียภาพคลองยายสุ่นและทางเดินเท้าพื้นที่ตลาดนัดรัชดา ซ. 4 เพื่อดูแลรักษาลำน้ำและพื้นที่โดยรอบ เพื่อสุขภาวะอนามัย คุณภาพชีวิต และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน

สำหรับกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ทั่วประเทศได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อาทิ กลุ่มบริษัทฟรีวิลล์ ทำกิจกรรมจัดเตรียมสมุดอักษร เบรลล์ สําหรับผู้ทีมีความ บกพร่องทางการมองเห็น กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ทำกิจกรรมการกวาดใบไม้ เก็บขยะ ตกแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบปราสาทนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนบริษัท ชนม์เจริญฟาร์ม จํากัด (เจียไต๋) สถานีจังหวัดน่าน ทำกิจกรรมเก็บขยะ ทําความสะอาด ตามบริเวณริมถนนสายเวียงส-นาน้อย และ ถนนสายเวียงส-น้ำมวบ บริษัท ชนม์เจริญฟาร์ม จํากัด (เจียไต๋) สถานีจังหวัดลําปาง ทําความสะอาดรอบบริเวณ วัดยาแดงหลวง อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง ด้านกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (CPPC) จังหวัดระยอง ทําความสะอาดวัดเขาโพธิ์ และกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (CPPC) สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ทําความสะอาดกําจัด วัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม่เก็บขยะ บริเวณสวนสาธารณบ้านแผ่นดินธรรม (บ่ออีสาน เขียว) ฯลฯ

กิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พร้อมตั้งปณิธาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตามแนวพระราโชบายสืบไป

บทความก่อนหน้านี้แหก! ผจก.ทีมเยาวชนเชียงใหม่ จวกคู่แข่งชั่วร้าย โกงอายุ คู่ต่อสู้จึงโชว์หลักฐาน
บทความถัดไปจับ 4 เขมร ลอบเข้าไทย แต่งเป็นพระ เร่บิณฑบาต เอาของไปขาย