การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร

ประจำปีนี้ ใช้ชื่อว่า “สงกรานต์กรุงเทพมหานคร สาดสุขเพื่อทุกคน รื่นรมย์วิถีไทย” โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในวันสำคัญทางประเพณี และเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย โดยรูปแบบจะเป็นในลักษณะของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้าน รวมทั้งมีการประกวดเทพีสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “งามอย่างไทยในยุครัตนโกสินทร์”ด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน

        มีการประกวดเทพีสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “งามอย่างไทยในยุครัตนโกสินทร์” ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 20.30 น. ณ เวทีกลาง สวนลุมพินี เขตปทุมวัน โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่

        – หนูน้อยสงกรานต์กรุงเทพมหานคร (รุ่นเด็ก) อายุระหว่าง 7 – 9 ขวบ

      – เทพีสงกรานต์กรุงเทพมหานคร (รุ่นสวยงาม) อายุระหว่าง 18 – 25 ปี

      – กรุงเทพนครา นางฟ้าจำแลง (รุ่นสาวประเภทสอง) อายุระหว่าง 18 – 25 ปี

        นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมรำวงย้อนยุคให้ประชาชนได้ร่วมรำวง เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและการแสดงจากศิลปิน อาทิ การแสดงโขน การแสดงลิเก การแสดงหุ่นละครเล็ก การแสดงดนตรีไทย การแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียง รวมทั้งมีการละเล่นพื้นบ้าน และกิจกรรมรื่นเริงในรูปแบบงานวัดอีกด้วย

        กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญในเรื่องมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ โดยได้ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว และสถานีตำรวจในพื้นที่ เพื่อร่วมกันดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจากในพื้นที่จัดงานมีขนาดใหญ่และอยู่ใจกลางเมือง ประกอบกับมีการจัดงานสงกรานต์ในพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ สีลม ราชประสงค์ สยามสแควร์ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนไปร่วมงานสงกรานต์ที่สวนลุมพินีและพื้นที่ต่อเนื่องจำนวนมาก จึงได้ผนึกกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณโดยรอบสวนลุมพินี ให้มีความพร้อมใช้งาน มีการจัดตั้งกองอำนวยการร่วม เพื่อดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน  โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจทั้งส่วนกลางและสำนักงานเขตร่วมปฏิบัติงาน และภายในสวนลุมพินีบริเวณพื้นที่จัดงาน มีจุดสกัด 7 จุด มีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนกันตลอดเวลา โดยมีการติดตั้ง Walk Through บริเวณประตูทางเข้างาน เพื่อตรวจสอบอาวุธและของมีคม พร้อมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำกองอำนวยการร่วมและสายตรวจพื้นที่ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

        นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2562 เล่นสงกรานต์อย่างสุภาพ เน้นรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยยึดหลัก 5 ป คือ ปลอดแป้ง ปลอดปืน ปลอดโป๊ ปลอดแอลกอฮอล์ และประหยัดน้ำ

        สำหรับงาน“เทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2562  นอกจากกิจกรรมหลักๆที่ได้กล่าวมาแล้ว กทม.ยังรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันประหยัดน้ำและเล่นน้ำสงกรานต์อย่างรู้คุณค่าในช่วงวิกฤตภัยแล้ง รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการกระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นด้วย

        นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ยังเชิญชวนประชาชนใส่ชุดไทยเข้าร่วมงาน สามารถโพสต์รูปถ่ายพร้อมติด Hashtag #สงกรานต์กรุงเทพ2562 หรือ #SongkranBKK2019 โดยจะมีคณะกรรมการคัดเลือกภาพถ่ายที่ได้รับความนิยมสูงสุดในแต่ละวัน  เพื่อรับรางวัลมูลค่า 5,000 บาท วันละ 1 รางวัล รวม 4 รางวัล (ระหว่างวันที่ 11 – 14 เม.ย. 62)

บทความก่อนหน้านี้วิรัช ทะไกรเนตร ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2556 สร้างสรรค์งานเบญจรงค์ ทรงคุณค่า ด้วยฝีมือชั้นครู. . .
บทความถัดไปมาร์กี้ โพสต์โชว์หุ่นหลังคลอด ผอมผิดหูผิดตา จนคนเป็นห่วง แห่คอมเมนต์ไปทำอะไรมา!