สทน. หนุนสร้างบุคลากรรองรับโครงการศูนย์ฉายรังสีมะเร็งใหญ่สุดในประเทศ

        ดร. พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วย และศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยาน

        ดร.พรเทพ  นิศามณีพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กล่าวว่า ในส่วนของ สทน.ถือว่า ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเรื่องบุคลากรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถือเป็นก้าวสำคัญของการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีกรอบความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร บุคลากรอื่นๆ รวมทั้งการร่วมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนโครงการรักษามะเร็งด้วยเครื่องโปรตอนและคาร์บอน ทั้งนี้ได้มีการวางแผนสร้างเครื่องฉายรังสีโปรตอนและคาร์บอนเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตอีกด้วย ซึ่งเป็นแนวโน้มการรักษาโรคมะเร็งที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายๆ ประเทศ

        ศ.นพ.นิธิ  มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรของไทยเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยรังสีโปรตอนและคาร์บอน การพัฒนาเทคนิคในการใช้งาน การซ่อมบำรุงรักษา และผลักดันให้ประเทศไทยสามารถสร้างเครื่องฉายรังสีได้ในอนาคต ขณะนี้ได้เตรียมการจัดซื้อเครื่องฉายรังสีโปรตอน จำนวน 2 เครื่อง และคาร์บอนอีก 1 เครื่อง เพื่อสร้างศูนย์ฉายรังสีเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่จังหวัดนครราชสีมา ใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ 8,000-9,000 ล้านบาท คาดว่าอีกประมาณ 5-6 เดือนจะเริ่มเปิดประมูล ภายใน 5-6 ปี โครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ ซึ่งจะเป็นศูนย์ฉายรังสีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยมะเร็งได้ทั่วประเทศ

บทความก่อนหน้านี้แห่ส่องเลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ ฤๅษีเณร ร่วมพิธียกพ่อแก่ปู่ฤๅษีเสริมบารมีโชคลาภ
บทความถัดไปจักรพรรดิญี่ปุ่น : ญี่ปุ่นพร้อมประกอบพิธีสละราชย์ของจักรพรรดิครั้งแรกในรอบ 200 ปีบ่ายวันนี้