Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ก.ค. 2563

มิตรภาพ ไทย-จีน แน่นแฟ้น ฝึกผสม "Blue Strike 2019"

22 พ.ค. 2562 - 16:21 น.

มิตรภาพ ไทย-จีน แน่นแฟ้น ฝึกผสม Blue Strike 2019

มิตรภาพ ไทย-จีน แน่นแฟ้น - การฝึกผสมภายใต้ชื่อรหัส Blue Strike เป็นการฝึกแลกเปลี่ยนระหว่างกองทัพเรือ กับกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน มีวงรอบการฝึกทุก 2 ปี และผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละครั้งการฝึก นับเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเหนืออื่นใดเป็นการสะท้อนความมีมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน ที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

มิตรภาพ ไทย-จีน แน่นแฟ้น

มิตรภาพ ไทย-จีน แน่นแฟ้น

สำหรับในปีนี้ได้จัดให้มีการฝึก ที่เมืองจ้านเจียง มลฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพ พัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งเพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันทางยุทธวิธีระหว่างหน่วยเข้าร่วมการฝึก และพัฒนาหลักนิยมในการรบตามสาขาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกำลังฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลวง นเรศวร และเรือหลวงบางปะกง (หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ) และกำลังหมวดฝึกนาวิกโยธิน จากกองพลนาวิกโยธิน โดยเข้าร่วมการฝึก ระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2562 มี พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกต ที่ 2 เป็น ผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 และ นาวาเอก วรพงษ์ ทองเรือง รอง ผู้บัญชาการพลนาวิกโยธิน เป็น รองผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 และ หัวหน้าชุดควบคุมหมวดฝึกนาวิกโยธิน กองอำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019

ปฐมบทของการฝึก Blue Strike 2019 เริ่มขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562 เมื่อ พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้อำนวยการฝึก Blue Strike 2019 ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลที่เดินทางไปฝึก โดยกล่าวว่า “นับเป็นเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการระหว่างกัน กำลังพลทุกนายต้องแสดงออกถึงความเป็นทหารอาชีพ และสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือไทยต่อไป”

ทั้งนี้กำลังพลในกองอำนวยการฝึก ได้ออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังเมืองจ้านเจียง ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ต่อมาในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ ได้ร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม Blue Strike 2019 ที่ี ท่าเรือม้าเสีย เมืองจ้านเจียง

และหลังจากนั้น คณะของ พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้อำนวยการฝึก Blue Strike 2019 ร่วมด้วย นาวาเอก วรพงษ์ ทองเรือง รองผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 นาวาเอก ภาณุพันธุ์ รักษ์แก้ว ผู้บังคับการเรือหลวงนเรศวร และ นาวาเอก ยุทธนาวี มุ่งธัญญา ผู้บังคับการเรือหลวงบางปะกง ได้เข้าเยี่ยมคำนับ รองผู้บัญชาการกองเรือภาคใต้ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ อาคารรับรองกองเรือภาคใต้ก่อนจะเข้าร่วมการประชุมวางแผนการฝึก Blue Strike 2019 ณ ท่าเรือม้าเสีย เมืองจ้านเจียง มลฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

การฝึกอย่างเป็นรูปธรรมได้เริ่มขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เมื่อ พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้อำนวยการกองการฝึก Blue Strike 2019 ได้นำกำลังพลในส่วนของกองอำนวยการฝึกฝ่ายไทย เข้าร่วมการสัมมนาการจัดทำ Standard Operation Procedure การสัมมนาการคุ้มกันกระบวนเรือ และการสัมมนาการปฏิบัติการของเรือดำน้ำ ร่วมกับกำลังพลฝ่ายจีน ที่ ฐานทัพเรือจ้านเจียง สัมมนาการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ฝึกการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บในสนามรบ

ในขณะที่ทางฝ่ายนาวิกโยธิน โดย นาวาเอก วรพงษ์ ทองเรือง รองผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 ได้นำการฝึกแลกเปลี่ยนการต่อสู้ป้องกันตัว”ศิลปะมวยไทย” มาแนะนำแลกเปลี่ยนกันกับมวยจีน ซึ่งได้รับความสนใจจากฝ่ายจีนเป็นอย่างมาก

ในวันที่ 4 พ.ค.62 การฝึกได้เริ่มเข้มข้นขึ้น โดยในช่วงเช้าในส่วนกำลังทางเรือ หน่วยฝึกของกองทัพเรือไทยและจีน ได้แถลงแผนการฝึกในทะเล ต่อกองอำนวยการฝึก Blue strike 2019 และในช่วงเวลาเดียวกันมีการสัมมนาหัวข้อ การยกพลขึ้นบก, การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม บรรเทาภัยพิบัติ(HADR) และการปฏิบัติการของเรือดำน้ำส่วนในช่วงเย็น

หน่วยฝึกของกองทัพเรือทั้งสองประเทศได้ร่วมกันฝึกวิชาชีพทหารเรือ และการปฐมพยาบาลภายในเรือ บนเรือยกพลขึ้นบกกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน หมายเลข เรือ LPD 987 ณ ฐานทัพเรือจ้านเจียง ในขณะที่ฟากของกำลังนาวิกโยธินนั้น ผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกของหมวดฝึกนาวิกโยธิน ณ สนามฝึกค่าย ค่ายซานตัวเถา (Sanduotang) ของทหารนาวิกโยธิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมี นาวาเอก หวัง เจียเฉียน ผู้บัญชาการกองพลน้อยนาวิกโยธินที่ 2 ซึ่งในวันนั้นได้มีการฝึกแลกเปลี่ยนปรับมาตรฐานระหว่างกัน ในหัวข้อการใช้อาวุธประจำกาย การลงเร่งด่วน ด้วยเชือก FAST ROPE การฝึกยุทธวิธีทหารราบยานเกราะ โดยหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกแลกเปลี่ยนปรับมาตรฐานได้มีการแสดงการต่อสู้ป้องกันตัว, การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บในสนามรบ และการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก แลกเปลี่ยนกัน

และหลังจากที่ได้หักโหมจากการฝึกมาทั้งวัน ถัดมาใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 จึงได้พักการฝึกและจัดให้มีการแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งบรรยากาศทั่วไปเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพของทั้งสองชาติ

ช่วงสายของวันที่ 6 พ.ค.62 หมวดฝึกนาวิกโยธิน ได้ทำการขึ้นสู่เรือยกพลขึ้นบก LPD 987 ของกองทัพเรือจีน ณ ท่าเรือหม่าเสีย ฐานทัพเรือจ้านเจียง มณฑลกวางตุ้ง ไปยังเมืองซ่านเหว่ย เพื่อทำการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ต่อไป โดยมีการฝึกระหว่างทางของหมวดเรือ

ได้แก่ การฝึกนำเรือเข้าแล่นขนาน การฝึกพล๊อตตาทางเป้า และการฝึกประลองยุทธ์ในทะเล โดยเรือยกพลขึ้นบก LPD. 987 นับเป็น เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่รุ่นล่าสุด ของกองทัพเรือจีน มีขีดสรรถนะที่สำคัญคือ เป็นอู่ลอยในตัวเอง ที่สามารถบรรทุกยานพาหนะไปด้วยได้หลากหลายแบบ อาทิ ยานเบาะอากาศ Landing Craft Air Cushion (LCAC) / รถลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก นอกจากนี้ยังมีดาดฟ้าและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลาง มีขีดความสามารถลำเลียงทหารนาวิกโยธินพร้อมยุทโธปกรณ์ได้จำนวน 800 นาย หรือ 1 กองพันยกพลขึ้นบก สามารถสถาปนาเป็นโรงพยาบาลลอยน้ำ มีระวางขับน้ำประมาณ 25,000 ตัน มีโรงครัวพร้อมรับคนได้จำนวนมาก

จึงมีประโยชน์มากทั้งในยามสงคราม หรือในกรณีเกิดมีภัยพิบัติทางทะเลหรือชายฝั่ง ปัจจุบัน เข้าประจำการในสังกัด กองบัญชาการกองเรือภาคใต้ ของ กองทัพเรือจีน ขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่ 12 ม.ค.62 ที่ผ่านมา

วันดีเดย์ของการฝึก หรือวันยกพลขึ้นบก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการฝึกในส่วนของกำลังนาวิกโยธิน ถูกกำหนดขึ้นในวันที่ 8 พ.ค.62 ซึ่งขั้นตอนก่อนหน้านั้น ในวันที่ 7 พ.ค.62 ได้จัดให้มีการฝึกระหว่างทางของหมวดเรือคือ การจัดรูปกระบวนทางยุทธวิธี การแปรกระบวน การสนธิกำลังกับเรือดำน้ำ และถ่ายรูปกระบวนเรือ การฝึกตรวจจับเรือดำน้ำ และได้มีการฝึกวางแผนการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกร่วมกันกับกำลังนาวิกโยธินจีน

จากนั้นจึงเข้าสู่การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกร่วมกันกับกำลังนาวิกโยธินจีน โดยได้ทำการ ยกพลขึ้นบก ที่สนามฝึกเมืองซ่านเหว่ย

โดยใช้ยานลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก ยานลำเลียงพลเบาะอากาศ (LCAC) และเฮลิคอปเตอร์ ของ กองทัพเรือจีน เป็นยานพาหนะในการลำเลียงกำลังนาวิกโยธินขึ้นบก ซึ่งผลการปฏิบัติสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีโดยเมื่อยึดที่หมายได้ตามแผนจึงถอนกำลังกลับขึ้นเรือ LPD 987

และเข้าสู่การประชุมสรุปผลการฝึก หลังจากนั้นจึงเริ่มพิธีปิดการฝึกผสม Blue Strike 2019 เวลา 1600 น. เป็นอันเสร็จสิ้นการฝึกผสม Blue Strike 2019 อย่างสมบูรณ์

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ มิตรภาพ ไทย-จีน แน่นแฟ้น ฝึกผสม "Blue Strike 2019"
ข่าวที่เกี่ยวข้อง