ผบ.ทอ.เปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ

ผบ.ทอ.เปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้

ผบ.ทอ.เปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ

ผบ.ทอ.เปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้ – “ผบ.ทอ.” ประธานงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ 36 หวังขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ 20 ปี

ผบ.ทอ.เปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้
ผบ.ทอ.เปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้

เมื่อวันที่ 7 สิ.ค. ที่หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) กองบัญชากการกองทัพอากาศพล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ 36ประจำปี 2562

งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมที่เสริมสร้าง กองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศที่เข้าร่วมอีกด้วย

โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดบอร์ดนิทรรศการจากทุกหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ 20 ปี (พ.ศ.2560- 2580) และนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศใน 3 มิติ ได้แก่ มิติกำลังทางอากาศ (Air Power Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain) และแสดงผลงานซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รวมถึงผลงานคุณภาพ

เช่น เครื่องมือ KM และ QCC ของแต่ละหน่วย รวมถึงบอร์ดนิทรรศการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกองทัพอากาศ อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมการมอบรางวัลให้กลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ที่ได้รับรางวัลระดับ Excellent Innovation Award ระดับ Innovation Award และระดับ Value Award จำนวนทั้งสิ้น 48 รางวัล และรางวัลบอร์ดนิทรรศการยอดเยี่ยม จากการจัดบอร์ดนิทรรศการการนำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 42 หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ จำนวน 1 รางวัล

นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสัญญาณงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ่านระบบเคเบิลทีวีของกองทัพอากาศ ในเขตที่ตั้งดอนเมือง และผ่านระบบอินทราเน็ตไปยังหน่วยงานที่ตั้งต่างจังหวัดและกรมช่างอากาศ (บางซื่อ) เพื่อให้กำลังพลทั่วทั้งกองทัพอากาศรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ในปี 2562 และนำไปเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการจัดความรู้ของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

บทความก่อนหน้านี้HAK – Rush เชื่อแพทช์ใหม่เข้าทาง AHQ – ประกาศท้าชิงแชมป์ ROV โปรลีก 4
บทความถัดไปแอมเวย์ปรับทัพสู่ดิจิตัลแพลตฟอร์มหวังดันยอดขายแตะ 3 หมื่นล้าน ในปี’68