เปิดกระทรวงกลาโหม แสดงความกตัญญูต่ออดีตผู้บังคับบัญชา

แสดงความกตัญญูต่ออดีตผู้บังคับบัญชา

เปิดกระทรวงกลาโหม แสดงความกตัญญูต่ออดีตผู้บังคับบัญชา สืบสาน พัฒนา ต่อยอด จากรุ่นสู่รุ่น!!

แสดงความกตัญญูต่ออดีตผู้บังคับบัญชา – เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการจัดงานพบปะ และรับฟังความคิดเห็นอดีตผู้บังคับบัญชา โดยได้เชิญ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม รองปลัดกระทรวงกลาโหม และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่เกษียณอายุราชการ มารับฟังการบรรยายสรุป

เพื่อรับทราบการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างอดีตผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาหน่วยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ทั้งนี้ พล.อ.ณัฐ กล่าวว่า ด้วยเกียรติ และศักดิ์ศรีที่อดีตผู้บังคับบัญชาได้ถ่ายทอดส่งต่อมารุ่นสู่รุ่น ได้นำมาสู่การปฏิบัติตามปณิธานที่ว่า “เกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ทวีค่า เทิดราชา คู่ชาติไทยให้สูงส่ง รักษ์ราษฎร์ สร้างสุขใจ ใฝ่ธำรง ชาติมั่นคง เสริมส่งรัฐ วัฒนา” ด้วยการบรรลุภารกิจให้สำเร็จ โดยได้ให้ความสำคัญเรื่องการระดมสมองความคิดจากหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดให้มีการประชุมสัญจรมาแล้วจำนวนหลายครั้งหลายที่ สิ่งสำคัญที่จะบรรลุผลสำเร็จ คือ คน (กำลังพลข้าราชการ) ได้มีการมอบแนวทางการทำงาน มีการฝึกฟื้นฟู เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย อบรม เสริมสร้างทักษะจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ เสริมสร้างแนวความคิด 5 ส./ การจัดการขยะ การดูแลสวัสดิการให้กับกำลังพล จัดระเบียบชุมชนโดยรอบ การพัฒนาคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดให้สะอาด สวยงาม การแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน อีกทั้ง ยังสร้างคนรุ่นใหม่ให้เกิดการพัฒนาต่อยอด และส่งต่อให้กับรุ่นต่อๆ ไปเพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรี และเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป

 

บทความก่อนหน้านี้ธอส.ฉลอง 66 ปี อัด 2.7 หมื่นล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจ เปิดตัวสินเชื่อวิมานเมฆ ดอก 0.66%
บทความถัดไปทำไมทื่อจัง! เดส์ชองส์เผยเตรียมถก กรีซมันน์ หลังซัดจุดโทษพลาด 2 เกมซ้อน