Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 2 ต.ค. 2563

กรมที่ดินสร้างมาตรฐานนัดรังวัดได้ภายใน 60 วัน

8 พ.ย. 2562 - 12:26 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่าการไปติดต่องานที่สำนักงานที่ดินนั้นต้องใช้เวลานานเป็นอย่างมาก เนื่องจากขั้นตอนที่ยุ่งยาก และข้อกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ต้องถือปฏิบัติ แต่ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีและระบบการจัดการด้วยนวัตกรรมที่มีคุณภาพจะสามารถช่วยให้งานของกรมที่ดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยนโยบายหลัก คือ เรื่อง Smart Lands Changes กรมที่ดินยุคใหม่ ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ โปร่งใส และใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม เป็นเครื่องมือหลัก

การให้บริการงานที่ดินเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจของประเทศผู้รับบริการคือประชาชนทุกระดับ ด้วยนโยบาย THAILAND 4.0 ทำให้กรมที่ดินไม่สามารถอยู่นิ่งได้จึงต้องพัฒนาการให้บริการประชาชน ด้วยการปรับปรุงการให้บริการด้านงานรังวัดครั้งใหญ่ และประกาศได้ว่า “สำนักงานที่ดินทุกแห่งสามารถนัดรังวัดได้ภายใน 60วัน”

มีประเด็นหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการรังวัด อยู่ 2 ประเด็น คือ ด้าน Innovation ระบบการรังวัดที่มีความโปร่งใส และ ด้าน Application ที่ดิน/Queue รังวัด เพื่อความรวดเร็ว การให้บริการงานด้านรังวัดของกรมที่ดิน โดยภาพรวมในปีที่ผ่านมา มีการดำเนินงานดังนี้

มีสำนักงานที่ดินให้บริการประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 461 แห่ง
- ช่างรังวัดในสำนักงานที่ดินทั้งหมดจำนวน 2,784 คน
- จำนวนคำขอรังวัดที่เกิดเฉลี่ย:เดือน จำนวน 35,732 เรื่อง
- จำนวนคำขอรังวัดที่ดำเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ย : เดือน จำนวน 34,788 เรื่อง
- ช่างรังวัดปฏิบัติงานแล้วเสร็จโดยเฉลี่ย 14 ราย : คน : เดือน (มาตรฐาน 12 ราย : คน : เดือน) ในภาพรวมถือว่าดำเนินการได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
- ปัจจุบันระยะนัดรังวัด (คิวรังวัด) โดยเฉลี่ยทั่วประเทศ สามารถนัดรังวัดได้ภายใน 60 วัน จากเมื่อก่อนมีระยะเวลาเฉลี่ย 127 วัน งานรังวัดบางแห่งมีระยะนัดรังวัดมากที่สุดถึง 700 วัน ซึ่งลดลงอย่างมาก ดังนี้
1. สำนักงานที่ดินนัดรังวัดได้ 15 – 60 วัน จำนวน 440 แห่ง (ร้อยละ 95.5)
2. สำนักงานที่ดินนัดรังวัดได้ 61 – 90 วัน จำนวน 14 แห่ง (ร้อยละ 3.0)
3. สำนักงานที่ดินนัดรังวัดได้มากกว่า 90 วัน จำนวน 7 แห่ง (ร้อยละ 1.5)
- สำนักงานที่ดินที่สามารถบริหารจัดการงานฝ่ายรังวัดได้แล้วเสร็จ 100 % คือ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพะเยา และจังหวัดชัยนาท

ตลอดเวลาที่ผ่านมากรมที่ดินมีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศการรังวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และทันสมัย ใน 3 เรื่อง คือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินด้านงานรังวัด เช่น การพัฒนาโปรแกรมงานรังวัด งานบริหารงานช่าง แผนที่ในระบบดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมงานรังวัดให้สามารถใช้งานได้บน Smart Phone 2) พัฒนาระบบงานโดยให้มีระบบการจองคิวรังวัดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 3) ใช้เครื่องรังวัดทำแผนที่ที่ทันสมัย เช่น กล้องคำนวณและประมวลผลรวม เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมในระบบ RTK GNSS Network ซึ่งจะจัดให้เพียงกับการใช้งานทั่วประเทศ
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดินกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมที่ดินมีความมุ่งมั่นพัฒนาด้านงานรังวัด โดยมีเป้าหมายที่จะบริหารจัดการระยะนัดรังวัด (คิวรังวัด) ทุกแห่งให้น้อยกว่า 60 วัน และจะบริหารงานรังวัดให้แล้วเสร็จ 15 ราย/คน/เดือน ขึ้นไป ภายในระยะเวลา 3 - 5 ปี กรมที่ดินจะมีระบบงานรังวัด และทำแผนที่ระบบดิจิทัลที่ทันสมัย เป็นผู้นำในด้านงานแผนที่ของประเทศ สามารถให้บริการประชาชนและภาครัฐนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานสากล

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ กรมที่ดินสร้างมาตรฐานนัดรังวัดได้ภายใน 60 วัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง