Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 28 ก.พ. 2563

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เกี่ยวข้องอย่างไรกับ ประกันภัย พ.ร.บ. 

14 ก.พ. 2563 - 11:24 น.

ประกันภัย พ.ร.บ. หรือการประกันภัยรถภาคบังคับ เป็นกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำเพื่อให้ความคุ้มครองประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ซึ่งจะได้รับการรักษา เยียวยา ได้อย่างทันท่วงที หากไม่ได้ทำประกันภัย พ.ร.บ. และประสบอุบัติเหตุในเวลาต่อมา กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเข้ามามีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งได้แก่ค่ารักษาพยาบาลในกรณีได้รับบาดเจ็บ หรือค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต และเมื่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ดำเนินการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว กองทุนฯ จะดำเนินการ
ไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้นคืนจากเจ้าของรถในลำดับต่อไป

สอบถาม โทร. สายด่วน คปภ. 1186

#กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยคุ้มครองห่วงใยผู้ประสบภัยจากรถ.

#กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย #กทป #คปภ


ภาพที่อัลบั้มภาพ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เกี่ยวข้องอย่างไรกับ ประกันภัย พ.ร.บ. 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง