รมช.ศึกษาธิการ ติดอาวุธครูยุคดิจิทัล เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher ฟรี

31 ม.ค. 2564 - 09:09 น.

เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร – ดร.คุณหญิงกัลยา เจ้าของฉายา “คุณหญิงโค้ดดิ้ง” เชิญชวนคุณครู ร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher เตรียมพร้อมทักษะโค้ดดิ้งพัฒนาเยาวชนสู่ยุคดิจิทัล

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่น 2 และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4TPlus) รุ่น 2 ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะที่สำคัญ ในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ พื้นฐานความคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and Information Literacy) ซึ่งทักษะพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ ที่นักเรียนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพและนวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

สำหรับคุณครูที่รับผิดชอบสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ หรือครูที่รับผิดชอบสอนในรายวิชาอื่น ๆ ที่มีความสนใจสามารถเข้าร่วมอบรมซึ่งมีทั้งสิ้น 7 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

2. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

3. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


4. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

5. หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)

6. หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)

7. หลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science)

“ขอขอบคุณคุณครูและผู้เข้าอบรมหลักสูตร Coding for teacher (C4T) ในครั้งเเรกที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 200,000 คน สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) ซึ่งสามารถสมัครและเริ่มเข้าอบรมในระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564

และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) ซึ่งสามารถสมัครและเข้าอบรมในระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง https://teacherpd.ipst.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” คุณหญิงโค้ดดิ้ง กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ รมช.ศึกษาธิการ ติดอาวุธครูยุคดิจิทัล เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher ฟรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง