โยธาธิการฯ ติดตามสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล

18 มี.ค. 2564 - 16:10 น.

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล – อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายอิทธิพงศ์ ตันมณี นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ และนายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่ง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

และหมู่ที่ 1 ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจด้านการพัฒนาเมือง

โดยรูปแบบเขื่อนเป็นเขื่อนหินใหญ่เรียงเป็นชั้น จำนวน 3 ชั้น คือ หินชั้นนอก หินชั้นกลาง และหินชั้นใน ความยาว 1,780 เมตร

ทั้งนี้ หากโครงการฯ แล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ โยธาธิการฯ ติดตามสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง