กคช. ย้ำมาตรการสำหรับลูกค้ากลุ่มใหม่ จองเริ่มต้น 99 บาท ดอกเบี้ย 0% หมดเขต 30 มิ.ย. 64 นี้

3 พ.ค. 2564 - 08:00 น.

การเคหะแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing For All)” ซึ่งในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งประเทศ โดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยต้องประสบกับปัญหาว่างงาน มีรายได้ลดลง รวมถึงกำลังซื้อที่อยู่อาศัยลดลงด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มใหม่เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19 โดยกำหนดโปรโมชัน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. โปรโมชันดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0% ในปีที่ 1 สําหรับลูกค้าที่สถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อ วางเงินจองเริ่มต้น 99 บาท เฉพาะโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือใกล้แล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 2. โปรโมชันลดราคา (Shock Price) เฉพาะโครงการบ้านเอื้ออาทร 56 โครงการ ให้ส่วนลดพิเศษประมาณร้อยละ 5 – 20 ของราคาขายเงินสดเดิม ราคาเริ่มต้น 250,000 – 520,000 บาท จองเพียง 99 บาท และ 3. โปรโมชันบ้านเช่าราคาพิเศษสำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรและเคหะชุมชน จำนวน 84 โครงการ โดยมีอัตราค่าเช่าในปีแรก ดังนี้ บ้านพร้อมที่ดินอัตราค่าเช่า 1,200 บาท/เดือน ห้องชุดขนาด 30 – 40 ตารางเมตร ชั้น 1 – 2 อัตราค่าเช่า 1,200 บาท/เดือน ส่วน ชั้น 3 – 5 อัตราค่าเช่า 999 บาท/เดือน และห้องชุดขนาด 24 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 599 บาท/เดือน โดยการเคหะแห่งชาติเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ น้ำ – ไฟ และค่าส่วนกลางในปีแรก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 หรือการเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ สำนักงานเคหะนครหลวง สำนักงานเคหะจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด


เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน












ภาพที่



อัลบั้มภาพ กคช. ย้ำมาตรการสำหรับลูกค้ากลุ่มใหม่ จองเริ่มต้น 99 บาท ดอกเบี้ย 0% หมดเขต 30 มิ.ย. 64 นี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง