ตรวจเยี่ยม ลูกจ้าง-นายจ้าง – สนร.บรูไน ออกตรวจเยี่ยมลูกจ้าง นายจ้าง ในกิจการร้านอาหารไทย และในห้างสรรพสินค้า ( ประเทศบรูไน ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 )

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน ในประเทศบรูไน ได้เดินทางไปยังเขต Gadong ซึ่งเป็นย่านการค้าในประเทศบรูไน เพื่อตรวจเยี่ยมลูกจ้าง นายจ้างในกิจการร้านอาหารไทย จำนวน 2 แห่ง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

ประกอบด้วย ร้านอาหาร Sawasdee House มีแรงงานไทย จำนวน 3 คน ทำงานในตำแหน่งพ่อครัว แม่ครัว และ ร้าน Mod’s Thaifood & kopitiam มีแรงงานไทย 2 คน ซึ่งแรงงานไทยในตำแหน่งพ่อครัว และแม่ครัว มีอายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป

ทั้งสองร้านมีนายจ้างเป็นคนไทย ซึ่งให้การดูแลลูกจ้างเป็นอย่างดี ต่อมาเวลา 15.00 น. ได้เดินทางไปยังเขต Jerudong เพื่อเยี่ยมลูกจ้างร้าน Sawasdee House สาขา Jerudong มีแรงงานไทย 2 คน ทำงานในตำแหน่งพ่อครัวและแม่ครัว ซึ่งทั้งสองรายมีอายุงานกว่า 10 ปี

หลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมแรงงานไทยใน Pertama Department Store ผู้ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า มีแรงงานไทย 1 คน อายุงานกว่า 20 ปี และมีความเป็นอยู่ที่ดี นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานบรูไนและมีสวัสดิการเพิ่มเติมให้ แรงงานไทยส่วนใหญ่ส่งรายได้กลับประเทศไทยเฉลี่ยเดือนละ 700 ดอลลาร์บรูไน หรือประมาณ 16,000 บาท

ลูกจ้างทุกรายมีความพอใจกับสภาพการทำงานและอัตราค่าจ้างที่ได้รับ ส่วนนายจ้างเจ้าของร้านอาหารไทย ก็ยังมีความต้องการแรงงานไทยในตำแหน่งพ่อครัวและแม่ครัวเพิ่มเติม

แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศอื่นๆ ทำให้ต้องชะลอการนำเข้าแรงงานต่างชาติชั่วคราว

หลังจากนั้น สนร.บรูไน ได้พูดคุยกับลูกจ้างเพื่อแจ้งข่าวสารการใช้แรงงานในด้านต่างๆ ให้คำปรึกษาในเรื่องการใช้แรงงาน แนะนำช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานฯ เพิ่มเติม และได้มอบกระเป๋าผ้าที่ระลึกบรรจุของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่แรงงานไทย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน