ปลัดกห.สนับสนุนพื้นที่-บุคลากร ตั้ง “ศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก ชิโนฟาร์ม"

26 ส.ค. 2564 - 17:13 น.

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก “ชิโนฟาร์ม” เพื่อให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยมี พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหา COVID – 19 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายแพทย์ เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พลอากาศตรี นายแพทย์ สุพงษ์ เขมโฆษิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงไทย นายแพทย์ นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด รวมทั้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนนทบุรี ร่วมการตรวจเยี่ยม
สำหรับโครงการกระจายวัคซีนให้ประชาชนในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เทศบาลนครปากเกร็ด โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โรงพยาบาลกรุงไทย และโรงพยาบาลวิภาราม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกระจายวัคชีนวัคซีนโควิด – 19 ชิโนฟาร์ม (Sinopharm COVID – 19 vaccine) ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๓๓,๐๐๐ คน ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดภายในเดือนกันยายน 2564
/ กลุ่มผู้พิการ


ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิได้รับวัคซีน คือ ผู้ที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้คัดกรองและจัดทำบัญชีรายชื่อไว้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่เทศบาลนคร ปากเกร็ด (ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563) ได้แก่ ตำบลปากเกร็ด ตำบลบางพูด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ(จะได้รับการจัดสรรก่อน) ผู้อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพหรือปฏิบัติงานในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด เกิน 6 เดือนขึ้นไป และผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ทุกชนิด โดยแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบาง ดังนี้ กลุ่มองค์กรการศึกษา กลุ่มองค์กรการกุศล กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด ผู้สูงอายุ 70ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง พระ/นักบวช ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค ภาค

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ปลัดกห.สนับสนุนพื้นที่-บุคลากร ตั้ง “ศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก ชิโนฟาร์ม"
ข่าวที่เกี่ยวข้อง