ผบ.กร. ตรวจการฝึกกองเรือยุทธการ

19 ต.ค. 2564 - 16:42 น.

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกองการฝึกกองเรือยุทธการ ให้ความสำคัญในการสร้างนักรบทางเรือที่มีความเป็นมืออาชีพ เตรียมความพร้อมกำลังรบให้ครอบคลุมทุกด้านในระดับที่เหมาะสม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยม กองการฝึก กองเรือยุทธการ (กฝร.) เพื่อให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะครูผู้สอน รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ต่างๆ เพื่อติดตามการฝึก การเรียน การสอน

ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา ให้กองการฝึกกองเรือยุทธการ ได้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นต่อไป โดยมี พล.ร.ต.อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ (ผบ.กฝร.) ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมความพร้อมในการสร้างนักรบทางเรือ ณ กองบัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยที่มีความสำคัญยิ่ง นอกจากจะเป็นแหล่งสร้างนักรบชาวเรือ ให้มีความเชี่ยวชาญ อย่างมืออาชีพ ด้วยการมีครูผู้สอนที่มีความชำนาญ มีองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน แล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญ ในการตรวจสอบและประเมินผลความพร้อมรบของกำลังทางเรือ ในสาขาต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติภารกิจ ทั้งในยามปกติ และเมื่อมีสถานการณ์วิกฤต เป็นกําลังหลักในการสร้างความรู้ และเตรียมความพร้อมของกําลังทางเรือของกองเรือยุทธการ

ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสําเร็จ ดังนั้น ความเชี่ยวชาญของ กําลังพล และความมีมาตรฐานของเอกสาร, บรรณสาร, หลักนิยม และมีอุปกรณ์สําหรับการฝึกที่มีความพร้อม จึงเป็นสิ่งสําคัญ ตามนโยบายของผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ที่ต้องการให้เตรียม และดำรงความพร้อมกำลังรบให้ครอบคลุมทุกด้านในระดับที่เหมาะสม กับสถานการณ์และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โดยจะต้องทำการฝึกจนเชี่ยวชาญ และพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนภารกิจต่างๆ ให้กับกองทัพเรือ และประเทศชาติต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ผบ.กร. ตรวจการฝึกกองเรือยุทธการ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง