“วราวุธ” แนะ ตรุษจีนวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ชวนคนไทยเชื้อสายจีน “ลดเผา ลดฝุ่น” ทั้งที่บ้านและศาลเจ้าทั่วประเทศ

28 ม.ค. 2565 - 09:58 น.

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนะ ตรุษจีนวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชวนคนไทยเชื้อสายจีน “ลดเผา ลดฝุ่น” ทั้งที่บ้านและศาลเจ้าทั่วประเทศ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า เทศกาล “ตรุษจีน” เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 2565 ในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสังคมสู่ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ที่ส่งผลดีทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยลดพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเผา ซึ่งก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 และร่วมกันลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในเทศกาลตรุษจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะจากถุงพลาสติก ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี และกลายเป็นปัญหาสำคัญในขณะนี้

“ โดยเริ่มง่ายๆ จากตัวเอง ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถร่วมกันได้ โดยเฉพาะในประเพณีสำคัญอย่างตรุษจีน จากการจุดธูป การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ตามมา รวมทั้งต้องมีการทิ้งขยะให้ถูกที่ ร่วมการคัดแยกขยะ ช่วยกันใช้น้ำและพลังงานอย่างประหยัด ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ถุงผ้าที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ฯลฯ”

ขณะที่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากความห่วงใยของของรมว.ทส. นายวราวุธ ศิลปอาชา ต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน และต้องการให้ประชาชนได้ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกันลดปัญหาขยะ และฝุ่น PM2.5 ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ทางเลือกให้ประชาชนสามารถนำมาปรับใช้ได้เกี่ยวกับการไหว้สักการะตามประเพณีในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งในส่วนของการไหว้ในบ้านเรือนของประชาชน และการไหว้ตามวัดหรือศาลเจ้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“ขอเชิญชวนชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนในประเทศไทยทุกๆ คน ได้ร่วมกันใช้ชีวิตในแบบชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการไหว้ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการเผาของสักการะต่าง ๆ โดยการไหว้ที่บ้าน ยังสนับสนุนให้ร่วมกันสืบทอดประเพณี แต่ให้ปรับแนวคิดในการไหว้ โดยเน้นลดเผา ลดฝุ่น เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และควรมีการคำนวณอาหารสำหรับการไหว้ ให้พอเหมาะกับคนในครอบครัว ปรับการเลือกซื้อเลือกใช้ เวลาไปซื้อของ ลดการใช้ถุงพลาสติก ขณะที่การไหว้ที่ศาลเจ้าต่างๆ ขอแนะนำให้มีการจัดการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการไหว้ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดจำนวนกระถางธูป กระดาษไหว้เจ้า และปรับเปลี่ยนรูปแบบของธูปให้ก้านสั้นลง ตลอดจน การใช้ QR Code อ่านคำทำนายเซียมซี เพื่อช่วยลดปัญหาการจัดการขยะ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนการลดผลกระทบสุขภาพของทุกคน จากปัญหาที่สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ โดยเฉพาะการลดฝุ่นควัน PM 2.5” นายจตุพร กล่าวในที่สุด


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ “วราวุธ” แนะ ตรุษจีนวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ชวนคนไทยเชื้อสายจีน “ลดเผา ลดฝุ่น” ทั้งที่บ้านและศาลเจ้าทั่วประเทศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง