วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมเสร้างคุณภาพชีวิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพจิตสังคมกับผู้ใช้บริการจิตเวชไร้บ้านในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Novotel Bangkok Platinum Pratunam กรุงเทพมหานคร

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายอุเทน กล่าวว่า นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถภาพผู้ใช้บริการที่มีอาการทางจิตเวช ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับอย่างเท่าเทียม

โครงการนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้บริการที่มีอาการทางจิตเวช ผ่านแนวทาง “บ้านฟื้นใจ: การฟื้นพลังชีวิตผู้ป่วยจิตเวช” ด้วยเทคนิค Mind-Food-Moon Therapy และนับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการฟื้นพลังใจของเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตด้วยเช่นกัน ผ่านการพิชิตความเปราะบางด้วยเทคนิค FRAIL (Fatigue, Resistance, Ambulation, Illness, Loss weight) ทักษะคลายเครียดด้วยเทคนิค VAK และกิจกรรมฟื้นพลังชีวิต DEATH (Dressing, Eating, Ambulation, Toileting, Hygiene) เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาจิตใจ เพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้บริการที่มีอาการทางจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริง

สุดท้ายนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบนวัตกรรมการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแก่ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้วยดีเสมอมา


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน