มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ ตลอดจนพัฒนาครูและโรงเรียนให้มีคุณภาพ เนื่องจาก “การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ” โดยทรงเน้นย้ำด้านการพัฒนาท้องถิ่น เป็นพิเศษ ให้ทำงานเข้าถึงประชาชน พร้อมรับทราบปัญหาความต้องการ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาทางช่วยเหลือแก้ไข และปรับตัวให้เหมาะสมตามสภาพและประเพณีของท้องถิ่นด้วย โดยขอให้ยึดถือยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สำหรับจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สนองพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพื้นที่ การดำเนินการในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว และโครงการ U2T ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้เพิ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไปด้วย ซึ่งการจัดงานโชว์เคสในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาส่งเสริมสินค้าชุมชนร่วมกัน การถ่ายทอดประสบการณ์ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาชุมชน และเป็นแนวทางแบบอย่างในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน ให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น ในการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนต่อไป

ภายในงานพบกับการแสดงผลงานสินค้าชุมชนกว่า 3 จังหวัด ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระแก้วการเปิดตัวเพลงประจำงานพัฒนาท้องถิ่น ”รักไม่เปลี่ยน” แต่งโดยคุณกันตภพ พรหมสุนทรสกุล ผู้แต่งเพลงรักเธอประเทศไทย ของคุณหรั่ง ร็อค ร็อคเคสตร้า แต่งร่วมกันกับอาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น ขับร้องโดย คุณต็อง วิตติวัด พันธุรักษ์ ซึ่งคุณต็องยังเป็นลูกชายสุดที่รักของคุณวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินวง The Impossible อีกด้วย ร่วมพูดคุยกับน้องอี้ วิลาสินี จันทร์วุฒิวงศ์ นางสาวไทย 2557 ผู้มีใจรักด้านงานพัฒนาท้องถิ่น โดยน้องอี้ได้เข้ามามีบทบาทกับมหาวิทยาลัย ในการร่วมเป็นพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวภายใต้โครงการ VRU U2T และยังได้เป็นนางแบบในการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนให้กับ VRU Marketplace ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุด Exclusive วง MEAN เต็มวง เจ้าของผลงานเพลง หมายความว่าอะไร พอเถอะ วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะมาสร้างสีสันภายในงาน และสร้างความสนุกให้กับผู้มาร่วมงานอีกด้วย


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน