ชุมชนอุทัยสวรรค์ หนองบัวลำภู รุดขอบคุณและรับกำลังใจจากกระทรวงสาธารณสุข หลังร่วมพลังดูแลจิตใจต่อเนื่อง ช่วยพลิกฟื้นชุมชนนากลางเดินหน้าสู่ความเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขรับมอบช่อดอกไม้ขอบคุณและให้กำลังใจแก่ตัวแทนชุมชนอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมชื่นชมการร่วมแรงร่วมใจที่ทำให้ความรักความอาลัยกลายเป็นพลังเข้มแข็งแห่งความผูกพันของชุมชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีความรู้สึกยินดีและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความร่วมมือในการบูรณาการของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ ตลอดจนถึงการให้กำลังใจสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งมีการติดตามต่อเนื่องเพื่อเยี่ยมเยียนกลุ่มเสี่ยงและผู้บาดเจ็บหรือบอบช้ำจากปัญหาสุขภาพกายและจิตใจในพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จนถึงวันนี้ได้ผ่านพ้นเหตุการณ์ล่วงมากว่าหนึ่งร้อยวันแล้ว ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะมอบหมายให้กรมสุขภาพจิตสนับสนุนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูในการติดตามและสร้างระบบพื้นที่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เป็นที่น่าชื่นชมว่า แม้ในช่วงเวลาสูญเสียรุนแรง สมาชิกครอบครัวหรือสมาชิกของชุมชนตกอยู่ในความตระหนกตกใจหรือหวาดกลัวจนทำอะไรไม่ถูก ผู้นำของชุมชนรวมถึง นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายดนัยโชค บุญโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ได้แสดงบทบาทการนำที่สำคัญ ทำให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ มีความใกล้ชิดและคอยสื่อสาร บริหารจัดการและดูแลชุมชนที่อยู่ในความตระหนกจนคลายความกังวลและฟื้นคืนสู่ความสุขได้

นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ชาวหนองบัวลำภูต้องขอขอบคุณที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำการเยียวยาการบาดเจ็บและมีการช่วยเหลือด้านสุขภาพที่รวดเร็วและยอดเยี่ยม รวมถึงการมอบหมายให้กรมสุขภาพจิตได้ทำหน้าที่อันทรงคุณค่าเพื่อฟื้นฟูจิตใจให้กับประชาชนจากเหตุการณ์ตลอดกว่าร้อยวันที่ผ่านมา ประกอบกับทุกภาคส่วนต่างช่วยกันร้อยเรียงความร่วมมือ จนสามารถผ่านห้วงเวลาที่เศร้าโศกที่กำลังแปรเปลี่ยนเป็นพลังใจ ทำให้รอยยิ้มของเด็กและชาวชุมชนกลับมาอีกครั้ง ขณะที่นายดนัยโชค บุญโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าในระยะที่ผ่านมานี้ ชุมชนยังคงมีกิจกรรมเติมสุขเพื่อสร้างรอยยิ้ม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอุทัย ทำให้เด็กเล็กวัยก่อนอนุบาลได้รับการดูแล ประเมินพัฒนาการรอบด้านและมีกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการเป็นระยะๆ นอกจากนี้ ในส่วนของชุมชนนั้น ประชาชนได้รับความรู้ มีความเข้าใจในการดูแลกันและกัน สามารถเฝ้าระวังความเปราะบาง เช่น ปัญหาการเสพติด การเจ็บป่วยทางกายหรือจิตใจ ความเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงและอาชญากรรม นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้การใส่ใจและสังเกตบาดแผลที่ยังคงซ่อนเร้นในจิตใจของผู้ประสบเหตุเพื่อการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า แม้ว่าส่วนใหญ่ประชาชนจะสามารถผ่านปัญหาต่างๆไปได้ แต่บางคนอาจต้องใช้เวลาหรือยังมีอาการรุนแรงรบกวนการกลับสู่วิถีชีวิตปกติ เช่น มีภาพการสูญเสียที่เจ็บปวดเกิดขึ้นในความคิดบ่อยๆ แยกตัวจากคนใกล้ชิด ญาติหรือเพื่อนๆ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้ต้องหวนคิดถึงเหตุการณ์การสูญเสีย มีความคิดแง่ร้ายหรือความรู้สึกโศกเศร้าที่ซ่อนอยู่ในใจยังอาจประทุรุนแรงขึ้นมากๆและมีลักษณะขึ้นๆลงๆตามสิ่งเร้าภายในจิตใจและสิ่งเร้าภายนอกได้ ทั้งนี้ ในบางคนอาจแสดงอาการต่างๆเหล่านี้ออกมาช้าๆหลังจากเหตุการณ์สูญเสียผ่านไประยะหนึ่ง ขณะที่บางคนไม่แสดงอาการเหล่านี้เลยก็ได้ การสื่อสารเรื่องราวการสูญเสียที่มีลักษณะตอกย้ำเหตุการณ์หรือทำให้คิดวนเวียนในเรื่องเดิมๆรวมถึงการสื่อสารที่สร้างความขัดแย้งแตกแยกเป็นข้อห้ามที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องระมัดระวัง อีกทั้งควรช่วยกันสอดส่องดูแลผู้ที่ยังอาจเกิดการเจ็บป่วยทางจิตใจที่ยังปรากฎอาการตามมาภายหลังได้ โดยหลักการแล้ว หลังจากผู้สูญเสียผ่านการจัดการอารมณ์ระยะแรกและการปรับตัวต่อการสูญเสียได้ต่อเนื่องแล้ว กรมสุขภาพจิตจะสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนเดินหน้าสู่การมีเป้าหมายอนาคตร่วมกันในบรรยากาศที่สงบ มีความเห็นอกเห็นใจกัน และสร้างความเชื่อมั่นว่าครอบครัวและชุมชนจะสามารถไปสู่เป้าหมายที่ดีนั้นได้ โดยกรมสุขภาพจิตขอชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน ที่ร่วมทำให้เกิดบรรยากาศการเยียวยาช่วยเหลือที่งดงามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจที่ทำให้ความรักความอาลัยกลายเป็นพลังเข้มแข็งแห่งความผูกพันของชุมชนสานพลังความห่วงใย ส่งกำลังใจที่เข้มแข็ง สังคมชุมชนจะแข็งแรง เพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน