เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร ผู้อำนวยการหลักสูตร Wins รุ่นที่ 3 และคณะผู้บริหารภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวนกว่า 150 คน เข้าเยี่ยมชม มจพ.ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอศักยภาพการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของ มจพ. ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน Sustainable Development Goals (SDGs) ผลงาน Formula one ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาคณะวิศวฯ เยี่ยมชมและจัดกิจกรรมในสนามฟุตบอลและลู่วิ่งลอยฟ้า รวมถึงการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และร่วมกันปลูกต้นประดู่แดง จำนวน 6 ต้น ตามกลุ่ม Innovator เป็นการแสดงสัญลักษณ์การเข้าเยี่ยมชมฯ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือ สร้างสรรค์นวัตกรรม และช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน