เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รศ.ดร. เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เข้าแสดงความยินดีกับ ส.ส. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ศิษย์เก่าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม รุ่นที่ 17 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน