การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งปิดทำการ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในการชำระค่าไฟฟ้า PEA แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

– PEA Smart Plus (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)

– PEA e-Pay (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)

– Website ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)

หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (PEA รับภาระค่าธรรมเนียม)

หักบัญชีบัตรเครดิต

ผ่าน Mobile Application ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน