สิงห์ออลสตาร์ ร่วมกับ 4 ม.ราชภัฎฯ ส่งมอบ “Learning Space”โครงการ “คนเก่งนอกห้องเรียน” เพิ่มพื้นที่เรียนรู้เพื่อน้อง 4 จังหวัด 4 โรงเรียน

สิงห์ออลสตาร์ ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมฟุตบอลแมตช์พิเศษ เพื่อนำรายได้จัดโครงการ “คนเก่งนอกห้องเรียน” สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ให้แก่โรงเรียน 4 จังหวัด โดยส่งมอบ Learning Space แห่งแรก แก่โรงเรียนวัดแสงมณี อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

นายปิติ ภิรมย์ภักดี ผู้ก่อตั้งทีมฟุตบอลสิงห์ออลสตาร์ กล่าวว่า ทีมฟุตบอลสิงห์ออลสตาร์ เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆ ที่ชอบฟุตบอล และใช้กีฬาฟุตบอลออกไปทำกิจกรรมการกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในปีนี้ได้ทำโครงการร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อนำเงินรายได้ไปสร้างพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space มอบให้กับโรงเรียนใน 4 จังหวัด ด้วยความเชื่อว่า เด็กๆทุกคน มีความชอบความสนใจ และ พรสวรรค์ที่แตกต่างกัน การสร้างให้เด็กมีความภูมิใจในตัวเอง เห็นคุณค่าของตัวเอง จะทำให้เด็กๆเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการเรียนรู้นั้นไม่เฉพาะแค่ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น นี้จึงเป็นที่มาของโครงการนี้

ทั้งนี้ พื้นที่การเรียนรู้ Learning Space แห่งแรกของโครงการคนเก่งนอกห้องเรียน จัดสร้างให้แก่โรงเรียนวัดแสงมณี จ.ปทุมธานี แบ่งเป็น 2 ด้าน คือด้านวิชาการ และ ด้านนันทนาการ ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, โทรทัศน์, แท็บเล็ต, หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และความรู้รอบตัว, บอร์ดเกมส์เสริมทักษะ ให้เด็กๆ ได้เลือกเล่นและเรียนรู้อย่างมีความสุข และยังเตรียมส่งมอบ Learning Space เพิ่มเติมอีก 3 โรงเรียนใน 3 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านลำแดง

จ.อยุธยา, โรงเรียนวัดตรีธาราราม จ.สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนบ้านหนองขามแสบง จ.มหาสารคาม

ให้ครบถ้วนตามเป้าหมายของโครงการฯ ขยายโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกห้องเรียน

​สำหรับโครงการ “คนเก่งนอกห้องเรียน” จัดขึ้นเป็นปีแรก ด้วยความร่วมมือของทีมฟุตบอลสิงห์ออลสตาร์ นำทีมโดย ต๊อด – ปิติ ภิรมย์ภักดี ผู้ก่อตั้งทีมฟุตบอลสิงห์ออลสตาร์ แท๊กทีมศิลปินดารา นักร้อง นักกีฬาชื่อดัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎฯ ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมฟุตบอลนัดพิเศษ เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ เพื่อนำมาสร้าง Learning Space มอบให้กับโรงเรียน ใน 4 จังหวัด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน