(27 พฤศจิกายน 2566) เวลา 16.30 น. ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ดร. พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2566” โดยมี นาย หาน จื้อเฉียง (H.E. Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมเป็นเกียรติ เชื่อมความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมผ่านประเพณีลอยกระทงโดยกิจกรรมวันนี้ เป็นหนึ่งสถานที่ที่จัดพร้อมกันขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยและกระตุ้นเศษฐกิจผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว สอดรับกับนโยบายการส่งเสริม Soft Power ของรัฐบาล และเป็นหนึ่งในกิจกรรม Winter Festival ส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูหนาว ที่นำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน