การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความห่วงใยประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งถือเป็นช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อความปลอดภัย PEA มีข้อแนะนำ ดังนี้

💡ปิดสวิตช์ไฟหรือสะพานไฟก่อนออกจากบ้าน

🪟ตรวจสอบ ประตู หน้าต่าง อย่าลืมล็อกทุกจุดของบ้านให้เรียบร้อย

🔥ปิดเตาแก๊สให้เรียบร้อย

🔌ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนต้องการคำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยอย่าเข้าใกล้ ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่านหรือโทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง💜

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน