มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม (สัญจร) ครั้งที่ 2/2567 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาของการบริหารงานวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมในงาน “การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม (สัญจร) ครั้งที่ 2/2567” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการจัดงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาของการบริหารงานวิจัยหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม และเป็นการประชุมความร่วมมือแนวทางการส่งเสริมและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โครงการสามคลอง สามราชธานี พระพุทธบาทลอยฟ้า พระพุทธรูปศักดืสิทธิ์ แปลงสวนทุเรียนและนกแก้วโม่ง การอนุรักษ์สัตว์ป่านอกเขตอุทธยาน จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2567 และมีการจัดบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อ “ทิศทางการบริหารงานวิจัยของประเทศและการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโดยมหาวิทยาลัย” หลังจากนั้นคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการ “65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน” เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบรอบ 65 ปี

และเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยโรงงานต้นแบบ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส Renewable Energy Research Center /Materials for Energy Applications Center /TFII-Schneider Electric Center of Excellence คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Semiconductor Technology Center ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และอุทยานเทคโนโลยี มจพ. ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล/ศูนย์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์/ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่/ ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบราง/ศูนย์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและนวัตกรรมดิจิทัล / สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติ ทั้งนี้นวัตกรรมและศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ของ มจพ. ไดัรับความสนใจจากคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมเป็นอย่างมาก มีคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาเจ้าของผลงาน ร่วมสาธิตและให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน