กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

30 พ.ย. 2563 - 17:13 น.

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

กรมพระศรีสวางควัฒ กรมสมเด็จพระเทพ

โอกาสนี้ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


กรมพระศรีสวางควัฒ

การนี้ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเฝ้า ร้องเพลงซานตาลูซีอา เพลงประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านศิลปะ และเพลงกลิ่นจันทร์ สื่อความหมายถึงต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้ง บูม เอส ยู ถวายด้วย

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต กรมพระศรีสวางควัฒน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต กรมพระศรีสวางควัฒนฯ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง