ในหลวง พระราชินี พระราชทาน ปฏิทินหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2567 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 ในวันที่ 1 ม.ค.67

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.66 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2567 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ในวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

การนี้ สำนักพระราชวังจัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ดังนี้ พระบรมมหาราชวัง (บริเวณสนามตรงข้ามศาลาสหทัยสมาคม), พระราชวังบางปะอิน, วังไกลกังวล, พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์, พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์ และพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

ทั้งนี้ ประชาชนที่เดินทางมาลงนามฯ โปรดแต่งกายสุภาพ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับชาวไทย) สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่จุดคัดกรอง

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน