อันดับ / ทีม
SEA Games 2023
SEA Games 2023
SEA Games 2023
SEA Games 2023
1
เวียดนาม เวียดนาม
135
104
111
350
2
ไทย ไทย
107
92
105
304
3
อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
83
79
104
266
4
กัมพูชา กัมพูชา
76
71
126
273
5
ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์
55
81
112
248
6
สิงคโปร์ สิงคโปร์
50
42
62
154
7
มาเลเซีย มาเลเซีย
34
45
94
173
8
พม่า พม่า
20
25
66
111
9
ลาว ลาว
6
22
60
88
10
บรูไน บรูไน
2
1
6
9
11
ติมอร์-เลสเต ติมอร์-เลสเต
0
0
8
8

โปรแกรมแข่งขันนักกีฬา

 • ศุกร์ 12 พ.ค.
  09:00 น. กรีฑาชายวิ่ง 100 m (รอบแรก)
  09:15 น. กรีฑาหญิงวิ่ง 100 m (รอบแรก)
  09:30 น. กรีฑาชายวิ่งผลัด 4x400 m (รอบแรก)
  09:45 น. กรีฑาหญิงวิ่งผลัด 4x400 m (รอบแรก)
  16:00 น. กรีฑาชาย กระโดดสูง (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:10 น. กรีฑาหญิง พุ่งแหลน (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:40 น. กรีฑาชายวิ่ง 100 m (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:50 น. กรีฑาหญิงวิ่ง 100 m (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:05 น. กรีฑาชายวิ่งผลัด 4x400 m (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:35 น. กรีฑาหญิงวิ่งผลัด 4x400 m (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. บาสเกตบอลทีมชาย 5x5 สาย B คู่ที่2 (รอบแรก)
  ไทย-ลาว
  09:00 น. แบดมินตันชาย(รอบ 32 ทีม)
  นายพณิชพล ธีระรัตน์สกุล
  09:00 น. แบดมินตันหญิง(รอบ 32 ทีม)
  นายศรัณย์ แจ่มศรี
  09:00 น. แบดมินตันคู่ชาย(รอบ 32 ทีม)
  09:00 น. แบดมินตันคู่ชาย(รอบ 32 ทีม)
  09:00 น. แบดมินตันคู่หญิง(รอบ 32 ทีม)
  09:00 น. แบดมินตันคู่หญิง(รอบ 32 ทีม)
  10:00 น. สนุกเกอร์คู่ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  10:00 น. สนุกเกอร์หญิง- 1-Cushoin Carom Singles (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  10:00 น. สนุกเกอร์หญิง- 1-Cushoin Carom Singles (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  14:00 น. สนุกเกอร์หญิง- 1-Cushoin Carom Singles (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  14:00 น. สนุกเกอร์หญิง- 1-Cushoin Carom Singles (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  14:00 น. สนุกเกอร์ชาย - 9 Ball Pool Doubles (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  18:00 น. สนุกเกอร์ชาย - 9 Ball Pool Doubles (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  18:00 น. สนุกเกอร์ชายเดี่ยว (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  18:00 น. สนุกเกอร์ชายเดี่ยว (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  07:00 น. กอล์ฟทีมชาย (รอบรองชนะเลิศ)
  07:00 น. กอล์ฟทีมหญิง (รอบรองชนะเลิศ)
  07:00 น. คริกเก็ต ชาย T10 สายA คู่ที่34 (รอบแรก)
  ไทย-มาเลเซีย
  09:00 น. ปั่นจักรยาน ชายเดี่ยว Mass Strat (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. อีสปอร์ต ทีมชาย PUBG Mobile (รอบแรก)
  10:00 น. ฟันดาบ หญิงเดี่ยว ประเภท เซเบอร์ (รอบแรก)
  เด็กหญิงต้นข้าว โพธิ์แก้ว
  10:00 น. ฟันดาบ หญิงเดี่ยว ประเภท เซเบอร์ (รอบแรก)
  นางสาวปุณยนุช พิทักษ์ดวงกมล
  10:00 น. ฟันดาบ หญิงเดี่ยว ประเภท เซเบอร์ (รอบแรก)
  นางสาวบัณฑิตา ศรีนวลนัด
  10:00 น. ฟันดาบ หญิงเดี่ยว ประเภท เซเบอร์ (รอบแรก)
  นางสาวอรวิภา อินนุรักษ์
  10:00 น. ฟันดาบ ชายเดี่ยว ประเภท ฟอยล์ (รอบแรก)
  นายพัฒนพงศ์ ศรีสวัสดิ์
  10:00 น. ฟันดาบ ชายเดี่ยว ประเภท ฟอยล์ (รอบแรก)
  เด็กชายพรมพิริยะ ยอแสง
  10:00 น. ฟันดาบ ชายเดี่ยว ประเภท ฟอยล์ (รอบแรก)
  นายศิษฎิพัฒน์ ดวงพัตรา
  10:00 น. ฟันดาบ ชายเดี่ยว ประเภท ฟอยล์ (รอบแรก)
  นายราชนาวี ดีจริง
  15:00 น. ฟันดาบ หญิงเดี่ยว ประเภท เซเบอร์ (รอบก่อนรอบรอง)
  15:00 น. ฟันดาบ หญิงเดี่ยว ประเภท เซเบอร์ (รอบรอง)
  15:00 น. ฟันดาบ หญิงเดี่ยว ประเภท เซเบอร์ (รอบชิงชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบ ชายเดี่ยว ประเภท ฟอยล์ (รอบก่อนรอบรอง)
  15:00 น. ฟันดาบ ชายเดี่ยว ประเภท ฟอยล์ (รอบรอง)
  15:00 น. ฟันดาบ ชายเดี่ยว ประเภท ฟอยล์ (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. ฟินสวิมมิ่งชาย 100 m Surface (รอบคัดเลือก)
  นายกตมาตุ อู่ตะเภา
  นายเขต ชำนาญวาด
  09:00 น. ฟินสวิมมิ่งชาย 100 m Bi Fins (รอบคัดเลือก)
  นายภาณุพงษ์ จรัสศรี
  นายเกริกชัย รัตโนสด
 • เสาร์ 13 พ.ค.
  09:00 น. แบตมินตันคู่ผสมคู่ที่1 (รอบ32)
  09:00 น. แบตมินตันคู่ผสมคู่ที่2 (รอบ32)
  09:00 น. แบตมินตันหญิง คู่ที่2 (รอบ16)
  09:00 น. แบตมินตันคู่ชายคู่ที่1 (รอบ16)
  09:00 น. แบตมินตันคู่ชายคู่ที่2 (รอบ16)
  09:00 น. แบตมินตันคู่หญิงคู่ที่1 (รอบ16)
  09:00 น. แบตมินตันคู่หญิงคู่ที่2 (รอบ16)
  09:00 น. บาสเก็ตบอลหญิง 5x5 สาย A คู่ที่1 (รอบแรก)
  10:00 น. สนุกเกอร์ชาย (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  10:00 น. สนุกเกอร์หญิง Cushoin Carom (รอบรองชนะเลิศ)
  10:00 น. สนุกเกอร์หญิง Cushoin Carom (รอบรองชนะเลิศ)
  14:00 น. สนุกเกอร์ชาย (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  18:00 น. สนุกเกอร์ชาย (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  18:00 น. สนุกเกอร์ชาย (รอบรองชนะเลิศ)
  18:00 น. สนุกเกอร์หญิง Cushoin Carom (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. สนุกเกอร์หญิง Cushoin Carom (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. สนุกเกอร์คู่ชาย 9 Ball Pool (รอบรองชนะเลิศ)
  16:00 น. มวยสากลชายรุ่นน้ำหนัก -51kg คู่ที่ 1 (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:00 น. มวยสากลชายรุ่นน้ำหนัก -63.5kg คู่ที่ 3 (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:00 น. มวยสากลชายรุ่นน้ำหนัก -71kg คู่ที่ 4 (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:00 น. มวยสากลชายรุ่นน้ำหนัก -86kg คู่ที่ 5 (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:00 น. มวยสากลหญิงรุ่นน้ำหนัก -54kg คู่ที่ 6 (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:00 น. มวยสากลหญิงรุ่นน้ำหนัก -75kg คู่ที่ 8 (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. หมากรุกจีนชาย (รอบสี่)
  09:00 น. หมากรุกจีนชาย (รอบสี่)
  09:00 น. หมากรุกจีนหญิง (รอบสี่)
  09:00 น. หมากรุกจีนหญิง (รอบสี่)
  13:00 น. หมากรุกจีนชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  13:00 น. หมากรุกจีนชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  13:00 น. หมากรุกจีนหญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  13:00 น. หมากรุกจีนหญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. จักรยานหญิงเดี่ยว Mass Strat (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. E-sports PUBG:Mobile (รอบสาม)
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบฟอยล์ชาย (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบฟอยล์ชาย (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบฟอยล์ชาย (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบฟอยล์ชาย (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบฟอยล์ชาย (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบฟอยล์หญิง (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบฟอยล์หญิง (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบฟอยล์หญิง (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบฟอยล์หญิง (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  10:00 น. ฟันดาบฟอยล์หญิง (รอบคัดออก)
  10:00 น. ฟันดาบฟอยล์หญิง (รอบคัดออก)
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบรองชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบรองชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบรองชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบรองชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบชิงงชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบฟอยล์ชาย (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบฟอยล์ชาย (รอบรองชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบฟอยล์ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบฟอยล์ชาย (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบฟอยล์ชาย (รอบรองงชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบฟอยล์ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบฟอยล์หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบฟอยล์หญิง (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบฟอยล์หญิง (รอบรองชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบฟอยล์หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบฟอยล์หญิง (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบฟอยล์หญิง (รอบรองชนะเลิศ)
  15:00 น. ฟันดาบฟอยล์หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. ฟินสวิมมิ่งประเภท Surface 50m ชาย (รอบ Heat)
  09:00 น. ฟินสวิมมิ่งประเภท Surface 400m ชาย (รอบ Heat)
  09:00 น. ฟินสวิมมิ่งประเภท Surface 400 m หญิง (รอบ Heat)
  09:00 น. ฟินสวิมมิ่งประเภท Bi Fins 200m ชาย (รอบ Heat)
  09:00 น. ฟินสวิมมิ่งประเภท Bi Fins 200m หญิง (รอบ Heat)
  09:00 น. ฟินสวิมมิ่งประเภท Surface 4x100m ชาย (รอบ Heat)
  09:00 น. ฟินสวิมมิ่งประเภท Surface4x100 m หญิง (รอบ Heat)
  18:00 น. ฟินสวิมมิ่งประเภท Surface 50m ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ฟินสวิมมิ่งประเภท Surface 50m หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ฟินสวิมมิ่งประเภท Surface 400m ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ฟินสวิมมิ่งประเภท Surface 400m หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ฟินสวิมมิ่งประเภท Bi Fins 200m ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ฟินสวิมมิ่งประเภท Bi Fins 200m หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ฟินสวิมมิ่งประเภท Surface 4x100m ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ฟินสวิมมิ่งประเภท Surface4x100 m หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  13:30 น. ฟลอร์บอลหญิง (รอบการแข่งขันแบบพบกันหมด)
  15:45 น. ฟลอร์บอลชาย (รอบการแข่งขันแบบพบกันหมด)
  07:00 น. กอล์ฟทีมชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  07:00 น. กอล์ฟทีมหญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  07:00 น. กอล์ฟทีมชาย (รอบชิงเหรียญทองแดง)
  07:00 น. กอล์ฟทีมชาย (รอบชิงเหรียญทองแดง)
  10:00 น. ยิมนาสติกแอโรบิกชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  11:30 น. ยิมนาสติกแอโรบิกทีมผสม (รอบชิงชนะเลิศ)
  11:30 น. ยิมนาสติกแอโรบิกทีมผสม (รอบชิงชนะเลิศ)
  11:30 น. ยิมนาสติกแอโรบิกทีมผสม (รอบชิงชนะเลิศ)
  08:00 น. ฮอกกี้กลางแจ้งชาย (การแข่งขันแบบพบกันหมด)
  10:00 น. ฮอกกี้กลางแจ้งหญิง (การแข่งขันแบบพบกันหมด)
  08:40 น. เจ็ทสกีผสมประเภท Ski-GP
  09:30 น. เจ็ทสกีผสมประเภท Ski 1500 Stock
  11:10 น. เจ็ทสกีผสมประเภท Runabout Stock
  13:30 น. เจ็ทสกีผสมประเภท Runabout Limited
  14:10 น. เจ็ทสกีผสมประเภท Runabout 1100 Stock
  14:50 น. เจ็ทสกีผสมประเภท Endurance Runabout Open
  13:00 น. ยูโดชายประเภท Kime No Kata (รอบแรก)
  13:00 น. ยูโดหญิงประเภท Ju No Kata (รอบแรก)
  15:00 น. ยูโดชายประเภท Kime No Kata (รอบชิงชนะเลิศ)
  15:00 น. ยูโดหญิงประเภท Ju No Kata (รอบชิงชนะเลิศ)
  15:30 น. คิกบ็อกซิ่ง
  15:30 น. คิกบ็อกซิ่งหญิง Lightcontact รุ่นน้ำหนัก -50kg (รอบคัดเลือก))
  15:30 น. คิกบ็อกซิ่งชาย Lightcontact รุ่นน้ำหนัก -63kg (รอบคัดเลือก))
  15:30 น. คิกบ็อกซิ่งชาย Kicklight รุ่นน้ำหนัก -63kg (รอบคัดเลือก))
  15:30 น. คิกบ็อกซิ่งชาย Kicklight รุ่นน้ำหนัก -69kg (รอบคัดเลือก))
  15:30 น. คิกบ็อกซิ่งหญิง Full contact รุ่นน้ำหนัก -48kg (รอบคัดเลือก))
  15:30 น. คิกบ็อกซิ่งชาย Full contact รุ่นน้ำหนัก -54kg (รอบคัดเลือก))
  15:30 น. คิกบ็อกซิ่งชาย Low Kick รุ่นน้ำหนัก 71kg (รอบคัดเลือก))
  15:30 น. คิกบ็อกซิ่งหญิง K-1 รุ่นน้ำหนัก 51kg (รอบคัดเลือก))
  15:30 น. คิกบ็อกซิ่งชาย K-1 รุ่นน้ำหนัก 52kg (รอบคัดเลือก))
  13:00 น. เปตองทีมหญิง 3 คน (รอบ3)
  13:00 น. เปตองชายทีม 3 คน (รอบชิงชนะเลิศ)
  13:00 น. เปตองหญิงทีม 3 คน (รอบชิงชนะเลิศ)
  13:00 น. เปตองชายทีม 3 คน (รอบชิงชนะเลิศ)
  12:00 น. เซปักตะกร้อคู่หญิง (รอบการแข่งขันแบบพบกันหมด)
  15:00 น. เซปักตะกร้อทีมชาย ประเภท Regu (รอบการแข่งขันแบบพบกันหมด)
  10:00 น. ปิงปองคู่ผสม (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  11:00 น. ปิงปองคู่ผสม (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  14:00 น. ปิงปองคู่ชาย (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  14:40 น. ปิงปองคู่ชาย (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  16:00 น. ปิงปองคู่หญิง (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  19:40 น. ปิงปองคู่หญิง (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  14:00 น. เทควันโดหญิง รุ่นน้ำหนัก 46kg (รอบแรก)
  14:00 น. เทควันโดหญิง รุ่นน้ำหนัก 57kg (รอบแรก)
  14:00 น. เทควันโดชาย รุ่นน้ำหนัก 54kg (รอบแรก)
  14:00 น. เทควันโดชาย รุ่นน้ำหนัก 68kg (รอบแรก)
  14:00 น. เทควันโดหญิง รุ่นน้ำหนัก 46kg (รอบชิงชนะเลิศ)
  14:00 น. เทควันโดหญิง รุ่นน้ำหนัก 46kg (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  14:00 น. เทควันโดหญิง รุ่นน้ำหนัก 46kg (รอบรองชนะเลิศ)
  14:00 น. เทควันโดหญิง รุ่นน้ำหนัก 57kg (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  14:00 น. เทควันโดชาย รุ่นน้ำหนัก 54kg (รอบชิงชนะเลิศ)
  14:00 น. เทควันโดชาย รุ่นน้ำหนัก 54kg (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  14:00 น. เทควันโดหญิง รุ่นน้ำหนัก 54kg (รอบรองชนะเลิศ)
  14:00 น. เทควันโดชาย รุ่นน้ำหนัก 68kg (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  09:00 น. เทนนิสชาย (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  09:00 น. เทนนิสชาย (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  09:00 น. เทนนิสหญิง (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  09:00 น. เทนนิสหญิง (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  09:00 น. เทนนิสคู่ชาย (รอบแรก)
  09:00 น. เทนนิสคู่ชาย (รอบแรก)
  09:00 น. เทนนิสหคู่ญิง (รอบแรก)
  09:00 น. เทนนิสหคู่ญิง (รอบแรก)
 • อังคาร 09 พ.ค.
  09:00 น. ทศกรีฑาชาย (รอบหก)
  09:30 น. กรีฑาชายวิ่ง 400 m (รอบแรก)
  09:45 น. ทศกรีฑาชาย (รอบเจ็ด)
  11:00 น. ทศกรีฑาชาย (รอบแปด)
  16:00 น. ทศกรีฑาชาย (รอบเก้า)
  16:05 น. กรีฑาชายกระโดดไกล (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:10 น. กรีฑาหญิงกระโดดสูง (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:30 น. กรีฑาหญิงวิ่ง 400 m (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:40 น. กรีฑาชายทุ่มน้ำหนัก(รอบชิงชนะเลิศ)
  16:45 น. กรีฑาชายวิ่ง 400 m (รอบชิงชนะเลิศ)
  17:00 น. กรีฑาชายวิ่ง 5000 m (รอบชิงชนะเลิศ)
  17:30 น. กรีฑาหญิงวิ่ง 1500 m (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:30 น. ทศกรีฑาชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. เทนนิสทีมหญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  นางสาวเพียงธาร ผลิพืช
  นางสาวลักษิกา คำขำ
  นางสาวลัลนา ธาราฤดี
  นางสาวอัญชิสา ฉันทะ
  15:00 น. เทนนิสทีมชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายกษิดิศ สำเร็จ
  นายปรัชญา อิสโร
  นายฐานทัพ สุขสำราญ
  นายยุทธนา เจริญผล
  11:00 น. บาสเก็ตบอลหญิงประเภท 5x5 สาย A คู่ที่ 2 (รอบแรก)
  ไทย-สิงคโปร์
  10:00 น. สนุกเกอร์ชาย Snooker 6 - Red Singles (รอบรองชนะเลิศ)
  นายปรมินทร์ ด่านจิรกุล
  14:00 น. สนุกเกอร์ชาย- 3-Cushoin Carom Singles (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  นายสุริยา สุวรรณสิงห์
  14:00 น. สนุกเกอร์ชาย- 3-Cushoin Carom Singles (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  นายธงชัย ปุณยวีร์
  14:00 น. สนุกเกอร์ชาย 9 Ball Pool Singles (รอบแรก)
  นายประพฤติ ชัยธนสกุล
  18:00 น. สนุกเกอร์ชาย Snooker 6 - Red Singles (รอบรองชนะเลิศ)
  นายปรมินทร์ ด่านจิรกุล
  16:00 น. มวยสากลชายรุ่นน้ำหนัก -63.5 คู่ที่ 2 (รอบรองชนะเลิศ)
  ไทย-พม่า
  16:00 น. มวยสากลชายรุ่นน้ำหนัก -71 คู่ที่ 4 (รอบรองชนะเลิศ)
  ไทย-อินโดนิเซีย
  16:00 น. มวยสากลชายรุ่นน้ำหนัก -86 คู่ที่ 6 (รอบรองชนะเลิศ)
  ไทย-กัมพูชา
  16:00 น. มวยสากลชายรุ่นน้ำหนัก -54 คู่ที่ 7 (รอบรองชนะเลิศ)
  ไทย-กัมพูชา
  16:00 น. มวยสากลชายรุ่นน้ำหนัก -75 คู่ที่ 12 (รอบรองชนะเลิศ)
  ไทย-เวียดนาม
  08:00 น. หมากรุกชาย 60 min (รอบชิงชนะเลิศ)
  08:00 น. หมากรุกชาย 60 min (รอบชิงชนะเลิศ)
  08:00 น. หมากรุกชาย 60 min (รอบชิงชนะเลิศ)
  14:30 น. คริกเก็ตชาย-T 20 สาย A คู่ที่ 23 (รอบแรก)
  ไทย-เมียนมาร์
  11:00 น. กระโดดน้ำสปริงบอร์ด 3 เมตรชาย (รอบรองชนะเลิศ)
  นายชวัลวัฒน์ จันทผดาวัลย์
  นายธิติวุฒิ เพิ่มพูน
  12:00 น. กระโดดน้ำสปริงบอร์ด 3 เมตรชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  07:00 น. กอล์ฟชาย (รอบสอง)
  07:00 น. กอล์ฟหญิง (รอบสอง)
  14:00 น. ฮอกกี้กลางแจ้งทีมหญิง (รอบแข่งขันแบบพบกันหมด)
  ไทย-กัมพูชา
  16:00 น. ฮอกกี้กลางแจ้งทีมชาย (รอบแข่งขันแบบพบกันหมด)
  ไทย-กัมพูชา
  09:30 น. ปันจักสีลัตชายประเภทต่อสู้ A รุ่นน้ำหนัก 45-50 kg (รอบรองชนะเลิศ)
  09:30 น. ปันจักสีลัตชายประเภทต่อสู้ B รุ่นน้ำหนัก 50-55 kg (รอบรองชนะเลิศ)
  09:30 น. ปันจักสีลัตชายประเภทต่อสู้ C รุ่นน้ำหนัก 55-60 kg (รอบรองชนะเลิศ)
  09:30 น. ปันจักสีลัตชายประเภทต่อสู้ E รุ่นน้ำหนัก 65-70 kg (รอบรองชนะเลิศ)
  13:30 น. ปันจักสีลัตชายประเภทต่อสู้ F รุ่นน้ำหนัก 70-75 kg (รอบรองชนะเลิศ)
  13:30 น. ปันจักสีลัตชายประเภทต่อสู้ G รุ่นน้ำหนัก 75-80 kg (รอบรองชนะเลิศ)
  13:30 น. ปันจักสีลัตชายประเภทต่อสู้ H รุ่นน้ำหนัก 80-85 kg (รอบรองชนะเลิศ)
  13:30 น. ปันจักสีลัตชายประเภทต่อสู้ I รุ่นน้ำหนัก 85-90 kg (รอบรองชนะเลิศ)
  09:00 น. เปตองคู่ผสม (รอบห้า)
  นายศราวุฒิ ศรีบุญเพ็ง
  น.ส. นันทวัน เฟื่องสนิท
  10:30 น. เปตองคู่ผสม (รอบรองชนะเลิศ)
  10:30 น. เปตองคู่ชาย (รอบรองชนะเลิศ)
  นายเอกรินทร์ แก้วลา
  นายรัชตะ คำดี
  10:30 น. เปตองคู่หญิง (รอบรองชนะเลิศ)
  น.ส.ทองสี ตะมะโคตร
  น.ส.พันธ์ทิพา วงศ์ชูเวช
  14:00 น. เปตองคู่ผสม (รอบชิงชนะเลิศ)
  14:00 น. เปตองคู่ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  14:00 น. เปตองคู่หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. ซอฟเทนนิสชาย (รอบแรก)
  กวิน ญาณฤทธิ์
  09:00 น. ว่ายน้ำผีเสื้อ 100 m หญิง (รอบคัดเลือก)
  09:00 น. ว่ายน้ำผีเสื้อ 100 m ชาย (รอบคัดเลือก)
  09:00 น. ว่ายน้ำกรรเชียง 100 m หญิง (รอบคัดเลือก)
  09:00 น. ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 200 m ชาย (รอบคัดเลือก)
  09:00 น. ว่ายน้ำผสม 400 m หญิง (รอบคัดเลือก)
  18:00 น. ว่ายน้ำผีเสื้อ 100 m หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ว่ายน้ำผีเสื้อ 100 m ชาย (รอบคัดเลือก)
  18:00 น. ว่ายน้ำกรรเชียง 100 m หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 200 m ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ว่ายน้ำกบ 100 m หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ว่ายน้ำผสม 400 m หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ว่ายน้ำผลัดผสม 4x100 m (รอบชิงชนะเลิศ)
  10:00 น. ปิงปอง ทีมชาย (รอบแรก)
  นายภาคภูมิ สงวนสิน
  นายสิทธิศักดิ์ นุชชาติ
  นายภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล
  นายณภัทร ธรรมาธิคม
  นายศรายุทธ ตันเจริญ
  13:00 น. ปิงปอง ทีมหญิง (รอบแรก)
  น.ส.ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน
  น.ส.สุธาสินี เสวตรบุตร
  น.ส.จิณห์นิภา เสวตรบุตร
  น.ส.วรรณวิสาข์ เอื้อวิริยะโยธิน
  น.ส.อรวรรณ พาระนัง
  16:00 น. ปิงปอง ทีมชาย (รอบแรก)
  19:00 น. ปิงปอง ทีมหญิง (รอบแรก)
  09:00 น. เทนนิส ทีมชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. เทนนิส ทีมหญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  17:00 น. วอลเลย์บอลหญิง สาย A (รอแบ่งกลุ่ม)
  ไทย-อินโดนีเชีย
  09:00 น. โววีนัม หญิง ประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนัก -60 kg (รอบแรก)
  นางสาวเกศินี ทับไทร
  09:00 น. โววีนัม ชาย ประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนัก -55 kg (รอบแรก)
  นายวิเชียร ศรีแพงพงศ์
  09:00 น. โววีนัม ชาย ประเภท Sun-Moon Broadsword Form (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายภูมินทร์ สวัสดิไทร
  15:00 น. โววีนัม หญิง ประเภท Pair Knife Form (รอบชิงชนะเลิศ)
  นางสาวกัญญารัตน์ บำเพ็ญทาน
  นางสาวสุธิดา นาคเจริญศรี
  17:00 น. วอลเลย์บอลหญิง (รอบแบ่งกลุ่ม)
  ไทย-อินโดนิเซีย
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Nandao + Nangun (รอบแรก)
  นายพิทยา หยางรุ่งรวิน
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Nandao + Nangun (รอบแรก)
  นายวันชัย ยอดยิ่งหทัยกุล
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Duilian (รอบแรก)
  นายสุจินดา หยางรุ่งรวิน
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Duilian (รอบแรก)
  นายพิทยา หยางรุ่งรวิน
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Duilian (รอบแรก)
  นายวันชัย ยอดยิ่งหทัยกุล
  09:00 น. วูซูหญิงประเภท Taolu - Duilian (รอบแรก)
  นางสาวเนาวรัตน์ แซ่ย่าง
  09:00 น. วูซูหญิงประเภท Taolu - Duilian (รอบแรก)
  นางสาวนภาลัย แซ่ย่าง
  15:00 น. วูซูชายประเภท -Sanda รุ่นน้ำหนัก -52 kg (รอบรองชนะเลิศ)
  นายอาแมน เพ็งไทร
  15:00 น. วูซูชายวูซูชายประเภท -Sanda รุ่นน้ำหนัก -56 kg (รอบรองชนะเลิศ)
  นายธงชัย หัวนาค
  15:00 น. วูซูชายวูซูชายประเภท -Sanda รุ่นน้ำหนัก -60 kg (รอบรองชนะเลิศ)
  นายอุสมา เพ็งไทร
  15:00 น. วูซูชายวูซูชายประเภท -Sanda รุ่นน้ำหนัก -65 kg (รอบรองชนะเลิศ)
  นายชนะชัย กมลกลาง
  09:00 น. ซอฟท์เทนนิสทีมชาย (รอบแรก)
  ไทย-ฟิลิปปินส์
  09:00 น. ซอฟท์เทนนิสชายเดี่ยว (รอบชิงชนะเลิศ)
  ไทย-ฟิลิปปินส์
  09:00 น. ซอฟท์เทนนิสทีมหญิง (รอบแรก)
  ไทย-ฟิลิปปินส์
  12:00 น. ซอฟท์เทนนิสทีมชาย (รอบรองชนะเลิศ)
  12:00 น. ซอฟท์เทนนิสทีมหญิง (รอบรองชนะเลิศ)
  15:00 น. ซอฟท์เทนนิสทีมชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  15:00 น. ซอฟท์เทนนิสทีมหญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. เซปักตะกร้อชินลงชาย (รอบแรก)
  ไทย-ลาว
  11:30 น. เซปักตะกร้อชินลงชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  ไทย-ลาว
  13:00 น. เซปักตะกร้อชินลงหญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  ไทย-กัมพูชา
  14:00 น. ยิมนาสติกชฟลอร์ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายฑิฆัมพร สุรินทรทะ
  14:00 น. ยิมนาสติกชฟลอร์ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายสุภชีพ ปาวเน็ตหมัด
  14:00 น. ยิมนาสติกชฟลอร์ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายวีรภัทร ช่วยโสม
  14:00 น. ยิมนาสติกม้าหูหรือม้าหมุนชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายฑิฆัมพร สุรินทรทะ
  14:00 น. ยิมนาสติกม้าหูหรือม้าหมุนชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายสุภชีพ ปาวเน็ตหมัด
  14:00 น. ยิมนาสติกม้าหูหรือม้าหมุนชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายวีรภัทร ช่วยโสม
  14:00 น. ยิมนาสติกห่วงชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายฑิฆัมพร สุรินทรทะ
  14:00 น. ยิมนาสติกห่วงชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายสุภชีพ ปาวเน็ตหมัด
  14:00 น. ยิมนาสติกห่วงชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายวีรภัทร ช่วยโสม
  17:30 น. ยิมนาสติกม้ากระโดดชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายฑิฆัมพร สุรินทรทะ
  17:30 น. ยิมนาสติกม้ากระโดดชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายสุภชีพ ปาวเน็ตหมัด
  17:30 น. ยิมนาสติกม้ากระโดดชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายวีรภัทร ช่วยโสม
  17:30 น. ยิมนาสติกบาร์คู่ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายฑิฆัมพร สุรินทรทะ
  17:30 น. ยิมนาสติกบาร์คู่ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายสุภชีพ ปาวเน็ตหมัด
  17:30 น. ยิมนาสติกบาร์คู่ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายวีรภัทร ช่วยโสม
  17:30 น. ยิมนาสติกบาร์เดี่ยวชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายฑิฆัมพร สุรินทรทะ
  17:30 น. ยิมนาสติกบาร์เดี่ยวชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายสุภชีพ ปาวเน็ตหมัด
  17:30 น. ยิมนาสติกบาร์เดี่ยวชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายวีรภัทร ช่วยโสม
 • พุธ 10 พ.ค.
  09:00 น. ซอฟเทนนิสหญิง (รอบแรก)
  นภาวี จันทร์เขียว
  09:00 น. สัตตกรีฑาหญิง (รอบแรก)
  09:20 น. กรีฑาหญิงวิ่งข้ามรั้ว 100 m (รอบแรก)
  09:40 น. สัตตกรีฑาหญิง (รอบสอง)
  09:40 น. กรีฑาชายวิ่งข้ามรั้ว 110 m (รอบแรก)
  16:00 น. สัตตกรีฑาหญิง (รอบสาม)
  16:15 น. กรีฑาชายวิ่งข้ามรั้ว 110 m (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:35 น. กรีฑาหญิงวิ่งข้ามรั้ว 100 m (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:40 น. กรีฑาหญิงกระโดดค้ำท่อ (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:50 น. กรีฑาหญิงกระโดดไกล (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:50 น. กรีฑาชายวิ่ง 800 m คู่ที 16 (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:50 น. กรีฑาชายวิ่ง 800 m (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:55 น. กรีฑาหญิงขว้างจักร (รอบชิงชนะเลิศ)
  17:45 น. สัตตกรีฑาหญิง (รอบสี่)
  19:00 น. กรีฑาหญิงวิ่งผลัด 4x100 m (รอบชิงชนะเลิศ)
  19:30 น. กรีฑาชายวิ่งผลัด 4x100 m (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. แบดมินตันทีมหญิง (รอบรองชนะเลิศ)
  15:00 น. แบดมินตันทีมชาย (รอบรองชนะเลิศ)
  11:00 น. บาสเก็ตบอลหญิงประเภท 5x5 สาย A คู่ที่ 2 (รอบแรก)
  ไทย-อินโดนิเซีย
  17:00 น. บาสเก็ตบอลชายประเภท 5x5 สาย B คู่ที่ 5 (รอบแรก)
  ไทย-เวียดนาม
  10:00 น. สนุกเกอร์ชาย- 3-Cushoin Carom Singles (รอบรองชนะเลิศ)
  นายธงชัย ปุณยวีร์
  10:00 น. สนุกเกอร์คู่ชาย Snooker 6 - Red Singles (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  นายวัฒนา ภู่โอบอ้อม
  นายกฤษณัส เลิศสัตยาทร
  10:00 น. สนุกเกอร์ชาย 9 Ball Pool Singles (รอบรองชนะเลิศ)
  นายปรีชา บุญม่วง
  10:00 น. สนุกเกอร์ชาย- 3-Cushoin Carom Singles (รอบรองชนะเลิศ)
  นายสุริยา สุวรรณสิงห์
  14:00 น. สนุกเกอร์ชาย- 3-Cushoin Carom Singles (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  นายธงชัย ปุณยวีร์
  14:00 น. สนุกเกอร์ชาย- 3-Cushoin Carom Singles (รอบรองชนะเลิศ)
  นายสุริยา สุวรรณสิงห์
  18:00 น. สนุกเกอร์ชาย- 3-Cushoin Carom Singles (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  นายสุริยา สุวรรณสิงห์
  18:00 น. สนุกเกอร์คู่ชาย Snooker 6 - Red Doubles (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  นายวัฒนา ภู่โอบอ้อม
  นายกฤษณัส เลิศสัตยาทร
  18:00 น. สนุกเกอร์คู่ชาย Snooker 6 - Red Doubles (รอบรองชนะเลิศ)
  18:00 น. สนุกเกอร์ชาย 9 Ball Pool Singles (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายปรีชา บุญม่วง
  16:00 น. มวยสากลชาย รุ่นน้ำหนัก -51 kg (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  16:00 น. มวยสากลชาย รุ่นน้ำหนัก -67 kg (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  16:00 น. มวยสากลชาย รุ่นน้ำหนัก -80 kg (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  11:00 น. กระโดดน้ำแพลตฟอร์มหญิง (รอบรองชนะเลิศ)
  11:00 น. กระโดดน้ำแพลตฟอร์มหญิง (รอบรองชนะเลิศ)
  07:00 น. กอล์ฟชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  07:00 น. กอล์ฟหญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  15:00 น. ฮอกกี้กลางแจ้งทีมชาย (รอบแข่งขันแบบพบกันหมด)
  ไทย-อินโดนิเซีย
  09:30 น. ปันจักสีลัตหญิงประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักต่ำกว่า 45kg (รอบชิงชนะเลิศ)
  นางสาวนูรีชัน ลอเช็ง
  09:30 น. ปันจักสีลัตหญิงประเภทต่อสู้ A รุ่นน้ำหนัก 45-50 kg (รอบชิงชนะเลิศ)
  อส.ทพ.หญิง ฟิรดาวส์ ดุรอแม
  09:30 น. ปันจักสีลัตชายประเภทต่อสู้ B รุ่นน้ำหนัก 50-55 kg (รอบชิงชนะเลิศ))
  นายสรายุทธ สระแก้ว
  09:30 น. ปันจักสีลัตชายประเภทต่อสู้ C รุ่นน้ำหนัก 55-60 kg (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายพีรพล มิตทสาร
  09:30 น. ปันจักสีลัตชายประเภทต่อสู้ D รุ่นน้ำหนัก 60-65 kg (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายอาดีลัน เจ๊ะแมง
  09:30 น. ปันจักสีลัตชายประเภทต่อสู้ E รุ่นน้ำหนัก 65-70 kg (รอบชิงชนะเลิศ)
  สิบโท พรเทพ พูลแก้ว
  09:30 น. ปันจักสีลัตชายประเภทต่อสู้ F รุ่นน้ำหนัก 70-75 kg(รอบชิงชนะเลิศ)
  นายเอกราช แหมะจิ
  09:30 น. ปันจักสีลัตชายประเภทต่อสู้ G รุ่นน้ำหนัก 75-80 kg (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายสุทัศน์ บุญชิต
  09:30 น. ปันจักสีลัตชายประเภทต่อสู้ H รุ่นน้ำหนัก 80-85 kg (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายพิมพิราช ต้นเขียว
  09:30 น. ปันจักสีลัตชายประเภทต่อสู้ I รุ่นน้ำหนัก 85-90 kg (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายศรานนท์ กลมพันธ์
  08:00 น. เปตองทีมผสมประเภทหญิง 2 ชาย 1 (รอบคัดออก)
  นายอนุพงษ์ คำฟู
  น.ส.สุดารัตน์ ทะซ้อน
  น.ส.ณัฎยา อยู่ทอง
  08:00 น. เปตองทีมผสมประเภทชาย 2 หญิง 1 (รอบคัดออก)
  นายพงศกร อินภู่
  นายภานุกร ฤกษ์สนิท
  น.ส.ปิยะมาตร ประภัสสร
  13:00 น. เปตองทีมผสมประเภทชาย 2 หญิง 1 (รอบรองชนะเลิศ)
  นายพงศกร อินภู่
  นายภานุกร ฤกษ์สนิท
  น.ส.ปิยะมาตร ประภัสสร
  13:00 น. เปตองทีมผสมประเภทหญิง 2 ชาย 1 (รอบรองชนะเลิศ)
  นายอนุพงษ์ คำฟู
  น.ส.สุดารัตน์ ทะซ้อน
  น.ส.ณัฎยา อยู่ทอง
  10:00 น. ปิงปองทีมชาย (รอบแรก)
  นายภาคภูมิ สงวนสิน
  นายสิทธิศักดิ์ นุชชาติ
  นายภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล
  นายณภัทร ธรรมาธิคม
  นายศรายุทธ ตันเจริญ
  10:00 น. ปิงปองทีมหญิง (รอบแรก)
  น.ส.ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน
  น.ส.สุธาสินี เสวตรบุตร
  น.ส.จิณห์นิภา เสวตรบุตร
  น.ส.วรรณวิสาข์ เอื้อวิริยะโยธิน
  น.ส.อรวรรณ พาระนัง
  09:00 น. ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 50 m หญิง (รอบคัดเลือก)
  09:00 น. ว่ายน้ำผีเสื้อ 50 m ชาย (รอบคัดเลือก)
  09:00 น. ว่ายน้ำกบ 200 m หญิง (รอบคัดเลือก)
  09:00 น. ว่ายน้ำกบ 200 m ชาย (รอบคัดเลือก)
  09:00 น. ว่ายน้ำกรรเชียง 200 m หญิง (รอบคัดเลือก)
  18:00 น. ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 50 m หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ว่ายน้ำกบ 200 m หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ว่ายน้ำกบ 200 m ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ว่ายน้ำผีเสื้อ 50 m ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ว่ายน้ำกรรเชียง 200 m ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ว่ายน้ำผลัดฟรีสไตล์ 4x200 m หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ว่ายน้ำผลัดฟรีสไตล์ 4x100 m ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  14:30 น. วอลเลย์บอลหญิง สาย A (รอบแบ่งกลุ่ม)
  ไทย-พม่า
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Nandao + Nangun (รอบแรก)
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Nandao + Nangun (รอบแรก)
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Duilian (รอบแรก)
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Duilian (รอบแรก)
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Duilian (รอบแรก)
  09:00 น. วูซูหญิงประเภท Taolu - Duilian (รอบแรก)
  09:00 น. วูซูหญิงประเภท Taolu - Duilian (รอบแรก)
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Daoshu + Gunshu (รอบแรก)
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Daoshu + Gunshu (รอบแรก)
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Taijiquan + Taijijian (รอบแรก)
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Taijiquan + Taijijian (รอบแรก)
  15:00 น. วูซูชายวูซูชายประเภท -Sanda รุ่นน้ำหนัก -52 kg (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  15:00 น. วูซูชายวูซูชายประเภท -Sanda รุ่นน้ำหนัก -56 kg (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  15:00 น. วูซูชายวูซูชายประเภท -Sanda รุ่นน้ำหนัก -60 kg (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  15:00 น. วูซูชายวูซูชายประเภท -Sanda รุ่นน้ำหนัก -65 kg (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  15:00 น. วูซูชายวูซูชายประเภท -Sanda รุ่นน้ำหนัก -52 kg (รอบรองชนะเลิศ)
  15:00 น. วูซูชายวูซูชายประเภท -Sanda รุ่นน้ำหนัก -56 kg (รอบรองชนะเลิศ)
  15:00 น. วูซูชายวูซูชายประเภท -Sanda รุ่นน้ำหนัก -60 kg (รอบรองชนะเลิศ)
  15:00 น. วูซูชายวูซูชายประเภท -Sanda รุ่นน้ำหนัก -65 kg (รอบรองชนะเลิศ)
 • พฤหัส 11 พ.ค.
  09:00 น. สัตตกรีฑาหญิง (รอบห้า)
  09:15 น. กรีฑาหญิงวิ่งข้ามรั้ว 400 m (รอบแรก)
  09:30 น. กรีฑาหญิงวิ่งข้ามรั้ว 500 m (รอบแรก)
  10:00 น. สัตตกรีฑาหญิง (รอบหก)
  16:00 น. กรีฑาหญิงวิ่งข้ามรั้ว 400 m (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:05 น. กรีฑาชายเขย่งเขย่งก้าวกระโดด (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:15 น. กรีฑาชายขว้างจักร (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:20 น. กรีฑาชายวิ่งข้ามรั้ว 400 m (รอบชิงชนะเลิศ)
  16:25 น. กรีฑาชายทุ่มน้ำหนัก(รอบชิงชนะเลิศ)
  16:45 น. สัตตกรีฑาหญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  17:05 น. กรีฑาชายวิ่ง 10000 m (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. แบดมินตันทีมหญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  15:00 น. แบดมินตันทีมชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  19:00 น. ฟุตบอล ชาย สาย A (รอบแบ่งกลุ่ม)
  ไทย - เวียดนาม
  10:00 น. สนุกเกอร์ชายคู่ (รอบรองชนะเลิศ)
  นายภาสกร สุวรรณวัฒน์
  นายกฤษณัส เลิศสัตยาทร
  10:00 น. สนุกเกอร์ชาย- 3-Cushoin Carom Singles (รอบชิงชนะเลิศ)
  14:00 น. สนุกเกอร์ชาย- 3-Cushoin Carom Singles (รอบชิงชนะเลิศ)
  14:00 น. สนุกเกอร์ชาย- 3-Cushoin Carom Singles (รอบชิงชนะเลิศ)
  14:00 น. สนุกเกอร์ชาย 9 Ball Pool Singles (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  14:00 น. สนุกเกอร์ชาย Snooker 6 - Red Singles (รอบรองชนะเลิศ)
  18:00 น. สนุกเกอร์ชาย- 3-Cushoin Carom Singles (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. สนุกเกอร์ชายคู่ (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  07:00 น. กอล์ฟทีมชาย (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  07:00 น. กอล์ฟทีมชาย (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  09:00 น. เทนนิสชายเดี่ยว (รอบแรก)
  นายกษิดิศ สำเร็จ
  09:00 น. เทนนิสชายเดี่ยว (รอบแรก)
  นายยุทธนา เจริญผล
  09:00 น. เทนนิสหญิงเดี่ยว (รอบแรก)
  น.ส.ลักษิกา คำขำ
  09:00 น. เทนนิสหญิงเดี่ยว (รอบแรก)
  น.ส.อัญชิสา ฉันทะ
  09:00 น. เทนนิสคู่ผสม (รอบแรก)
  น.ส.เพียงธาร ผลิพืช
  นายฐานทัพ สุขสำราญ
  09:00 น. เทนนิสคู่ผสม (รอบแรก)
  นายปรัญญา อิสโร
  น.ส.ลัลนา ธาราฤดี
  09:00 น. วอลเลย์บอลชายหาดชาย (รอบการแข่งขันแบบพบกันหมด)
  14:30 น. วอลเลย์บอลหญิงสาย A (รอบแบ่งกลุ่ม)
  ไทย-มาเลเซีย
  10:00 น. ปืงปองทีมชาย (รอบรองชนะเลิศ)
  10:00 น. ปืงปองทีมหญิง (รอบรองชนะเลิศ)
  16:00 น. ปืงปองทีมชาย (รอบชิงงชนะเลิศ)
  16:00 น. ปืงปองทีมหญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. บาสเก็ตหญิงชายประเภท 5x5 สาย A คู่ที่ 1 (รอบแรก)
  ไทย-เวียดนาม
  11:00 น. กระโดดน้ำแพลตฟอร์มชาย (รอบรองชนะเลิศ)
  09:00 น. E-SPORTS PUBG:MOBILE (รอบคัดเลือก)
  09:30 น. ฮอกกี้กลางแจ้งทีมชาย (รอบแข่งขันแบบพบกันหมด)
  ไทย-อินโดนิเซีย
  14:00 น. ฮอกกี้กลางแจ้งทีมหญิง (รอบแข่งขันแบบพบกันหมด)
  ไทย-อินโดนิเซีย
  09:00 น. ว่ายน้ำผีเสื้อ 50 m หญิง (รอบคัดเลือก)
  09:00 น. ว่ายน้ำกบ 50 m ชาย (รอบคัดเลือก)
  09:00 น. ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 800 m หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 400 m ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. ว่ายน้ำผีเสื้อ 200 m ชาย (รอบคัดเลือก)
  18:00 น. ว่ายน้ำผีเสื้อ 50 m หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ว่ายน้ำกบ 50 m ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 400 m ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ว่ายน้ำผีเสื้อ 200 m ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  18:00 น. ว่ายน้ำผลัดผสม 4x100 (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Changquan (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Changquan (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Nanquan (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Nanquan (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Taijiquan + Taijijian (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. วูซูชายประเภท Taolu - Taijiquan + Taijijian (รอบชิงชนะเลิศ)
  15:00 น. วูซูชายประเภท -Sanda รุ่นน้ำหนัก -52 kg (รอบชิงชนะเลิศ)
  15:00 น. วูซูชายประเภท -Sanda รุ่นน้ำหนัก -56 kg (รอบชิงชนะเลิศ)
  15:00 น. วูซูชายประเภท -Sanda รุ่นน้ำหนัก -60 kg (รอบชิงชนะเลิศ)
  15:00 น. วูซูชายประเภท -Sanda รุ่นน้ำหนัก -65 kg (รอบชิงชนะเลิศ)
  09:00 น. เซปักตะกร้อทีมชายประเภท Regu (รอบการแข่งขันแบบพบกันหมด)
  ไทย-มาเลเซีย
  18:00 น. เซปักตะกร้อหญิงคู่ (รอบการแข่งขันแบบพบกันหมด)
  ไทย-กัมพูชา
  09:00 น. ฟลอร์บอลทีมหญิง (รอบการแข่งขันแบบพบกันหมด)
  ไทย-มาเลเซีย
  11:15 น. ฟลอร์บอลทีมชาย (รอบการแข่งขันแบบพบกันหมด)
  ไทย-มาเลเซีย
  09:00 น. จักรยานไครทีเรียมชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  10:30 น. จักรยานไครทีเรียมหญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นางสาวกรวรรณ ธานี
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นางสาวกรวรรณ ธานี
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นางสาวกรวรรณ ธานี
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นางสาวศศิภรณ์ พูนเกตุ
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นางสาวศศิภรณ์ พูนเกตุ
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นางสาวศศิภรณ์ พูนเกตุ
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นางสาววริษา วิญญา
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นางสาววริษา วิญญา
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นางสาววริษา วิญญา
  10:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  นางสาวศศิภรณ์ พูนเกตุ
  10:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นายวรกันต์ ศรีนวลนัด
  10:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นายวรกันต์ ศรีนวลนัด
  10:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นายวรกันต์ ศรีนวลนัด
  10:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นายปณชัย วิริยะตั้งสกุล
  10:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นายปณชัย วิริยะตั้งสกุล
  10:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นายปณชัย วิริยะตั้งสกุล
  10:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นายชินวัตร ธรรมนิยม
  10:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นายชินวัตร ธรรมนิยม
  10:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นายชินวัตร ธรรมนิยม
  10:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นายคณิศร แปงมูล
  10:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นายคณิศร แปงมูล
  10:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบการแข่งแบบคัดออก)
  นายคณิศร แปงมูล
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบรองชนะเลิศ)
  นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  นางสาวกรวรรณ ธานี
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบรองชนะเลิศ)
  นางสาวกรวรรณ ธานี
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  นางสาวกรวรรณ ธานี
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  นางสาวศศิภรณ์ พูนเกตุ
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบรองชนะเลิศ)
  นางสาวศศิภรณ์ พูนเกตุ
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  นางสาววริษา วิญญา
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบรองชนะเลิศ)
  นางสาววริษา วิญญา
  15:00 น. ฟันดาบเอเป้หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
  นางสาววริษา วิญญา
  15:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  นายวรกันต์ ศรีนวลนัด
  15:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบรองชนะเลิศ)
  นายวรกันต์ ศรีนวลนัด
  15:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายวรกันต์ ศรีนวลนัด
  15:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  นายปณชัย วิริยะตั้งสกุล
  15:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบรองชนะเลิศ)
  นายปณชัย วิริยะตั้งสกุล
  15:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายปณชัย วิริยะตั้งสกุล
  15:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  นายชินวัตร ธรรมนิยม
  15:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบรองชนะเลิศ)
  นายชินวัตร ธรรมนิยม
  15:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายชินวัตร ธรรมนิยม
  15:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
  นายคณิศร แปงมูล
  15:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบรองชนะเลิศ)
  นายคณิศร แปงมูล
  15:00 น. ฟันดาบเซเบอร์ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
  นายคณิศร แปงมูล