นายสาริษฐ์ไตรโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ สื่อสารองค์กรและแบรนด์ดิ้ง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เฟรเซอร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำกิจกรรมด้านความยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายทั้ง Net Zero การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ การคัดแยกขยะ เป็นต้น โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ผ่านกิจกรรม “มิตรให้โลหิต ต่อชีวิตให้กัน” โดยล่าสุดบริษัทได้ส่งกิจกรรมนี้เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) พบว่า ทุก 1 บาท ของการลงทุนในการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมถึง 4.5 บาท หรือให้ผลตอบแทนจากการลงทุนถึง 4.5 เท่า โดยสร้างคุณค่าทางสังคมที่หลากหลายให้กับหลากหลายกลุ่ม

รวมถึงบริษัทยังได้จัดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ “สามย่าน โค-ออป (SAMYAN CO-OP)” ขนาดมากกว่า 1,500 ตร.ม. บริเวณชั้น 2 ของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นที่อ่านหนังสือ ทำงาน หรือเป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคคล ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ของโครงการนี้ได้ 1.5 เท่า

ทั้งที่ บริษัทยังมีกิจกรรมที่อยู่ในกระบวนการจัดทำ SROI ได้แก่ Classroom Makeover ห้องเรียนสำหรับเด็กผู้พิการทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ รวมถึงกิจกรรม Run for friends หรือ วิ่งเพื่อเพื่อน กิจกรรมที่ชวนพนักงานวิ่งสะสมระยะทาง โดยทุก 1 กิโลเมตร ที่วิ่งได้ ทางบริษัทจะสมทบทุน กิโลเมตรละ 10 บาท เข้ากองทุนพิเศษเพื่อพนักงาน และครอบครัวนอกเหนือจากสวัสดิการบริษัท

ทางด้านน.ส.สกุลมิดย์ กีรติพันธวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย กล่าวว่า การวัดผล SROI ไม่ได้จบแค่ว่า องค์กรนั้นๆ ได้มีการทำดีไปแล้วมีผลบวกหรือลบต่อสังคมอย่างไรบ้าง แต่ระหว่างทางยังเป็นเครื่องมือในการที่องค์กรนั้นจะได้ข้อมูลเชิงลึกในการทำงานเพื่อสังคม ไม่ต่างจากการทำธุรกิจ ซึ่งข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่องค์กรนั้นๆ จากการเก็บข้อมูลคุณภาพเชิงปริมาณ (ผู้ร่วมบริจาคโลหิต) ทำให้ลดความเสี่ยงขององค์กร เช่น กรณีของเฟรเซอร์ จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต หากไปส่งผลกระทบต่อผู้บริจาคที่ไม่ได้เตรียมตัว และเมื่อกลับจากการบริจาคแล้ว ได้ผลกระทบเชิงลบ เช่น เกิดป่วย เป็นต้น ซึ่งการวัดผล SROI จะช่วยบริหารความเสี่ยงและตัดสินใจได้ดีขึ้น ลดผลกระทบเชิงลบ และขยายผลกระทบเชิงบวกจากงบประมาณที่มีจำกัดได้

“การจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นเหรียญ 2 ด้าน อยากให้องค์กรมั่นใจว่าการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นการทำแล้วได้ผลดีจริง ดังนั้นการวัด SROI ทำให้รู้ว่าผลกระทบจากการทำดีมีผลเชิงบวกและลบอย่างไร”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน