ร้อง สนช. หลัง การยาสูบฯ ลดซื้อผลผลิตจากชาวไร่ – หันนำเข้าจากตปท. ด้าน รองสนช. ยัน 6 ก.ย. เชิญร่วมตั้งกระทู้ถามรมว. พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหา

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ยาสูบ – วันที่ 30 ส.ค. ที่รัฐสภา ภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย นำโดย นายสุธี ชวชาติ ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 เพื่อขอให้ช่วยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของชาวไร่ยาสูบ เนื่องจากการยาสูบแห่งประเทศไทย (ย.ส.ท.) ได้ปรับลดปริมาณการรับซื้อยาสูบจากชาวไร่ยาสูบเป็นจำนวนมาก จนไม่สามารถที่จะผลิตยาสูบได้ เพราะไม่คุ้มทุน รวมทั้ง ย.ส.ท. ยังมีนโยบายที่ขัดกับนโยบายของภาครัฐ เนื่องจากมีแผนนำเข้าบุหรี่จากต่างประเทศมาขายในประเทศไทยอีกด้วย ดังนั้นขอให้สนช.เรียกผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยมาชี้แจง และเสนอข้อมูลรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับรัฐบาล ในการที่จะหาทางบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวไร่ยาสูบด้วย

ด้านนายพีระศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสนช. ได้มีการประสานงานและลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาในระดับหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการฯ ที่เกี่ยวข้อง 3-4 คณะ ได้มีการยื่นกระทู้ถามรัฐมนตรีด้วย เพื่อขอให้รัฐมนตรีมาตอบว่าจะมีการดำเนินแก้ไขให้อย่างไร ดังนั้นในวันที่ 6 ก.ย. ขอเชิญภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทยให้มารับฟังรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามด้วย นอกจากนี้ทางสนช.เอง ก็จะมีวิธีแก้ไขปัญหาเสนอไปยังรัฐบาลให้อีกด้วย เพื่อให้รัฐบาลเข้าไปดูแลเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน