จี้ยุติโทษประหาร! “องค์กรสิทธิมนุษยชน”ผลักดันให้ใช้ “จำคุกตลอดชีวิต”แทน

จี้ยุติโทษประหาร! “องค์กรสิทธิมนุษยชน”ผลักดันให้ใช้”จำคุกตลอดชีวิต”แทน

วันที่ 6 ก.ย. รายการเรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ย. มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการประชุมหารือแนวทางการใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตแทนโทษประหารชีวิต มีการยกร่าง “พ.ร.บ.การใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตแทนโทษประหารชีวิต พ.ศ. ….” เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางถึงความเป็นไปได้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโทษทางอาญา จากโทษประหารเป็นจำคุกตลอดชีวิต ด้วยความจำเป็นที่จะปกป้องสังคมจากอาชญากรรมร้ายแรง ตลอดจนเยียวยาผู้เสียหายโดยตรงจากอาชญากรรมดังกล่าว

นายโคทม อารียา ประธานมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม ชี้แจงว่า การลงโทษประหารชีวิตไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการป้องกันอาชญากรรม หรือป้องปรามผู้ที่จะกระทำผิดให้เกิดความยับยั้งชั่งใจก่อนลงมือกระทำการ ประกอบกับสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ มีมติให้พักใช้การประหารชีวิตในขณะที่กำลังพิจารณาแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้ เพราะการประหารชีวิตไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกลงโทษได้กลับตัวกลับใจ อีกทั้งกรณีการตัดสินคดีที่มีข้อผิดพลาดด้านพยานหลักฐาน ก็ทำให้ไม่สามารถคืนความยุติธรรมได้

นอกจากนี้ การประหารชีวิตเป็นการลิดรอนสิทธิในชีวิต ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ จึงสมควรใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตแทนโทษประหารชีวิตอย่างมีขั้นตอน โดยให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวางในเรื่องโทษจำคุกตลอดชีวิตและโทษประหารชีวิต รวมถึงวิธีป้องกันอาชญากรรมและการเยียวยาผู้เสียหาย ตลอดจนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับสังคมด้วยเช่นกัน

บทความก่อนหน้านี้สโมสรฟุตบอลปารากวัยตั้ง เจ้าตูบ นั่งตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทีม
บทความถัดไปช็อกกลางโรงเรียน! นร.หนุ่มวัย 16 ตกชั้น 4 อาการสาหัส จนท.ปั๊มหัวใจยื้อชีวิต