สนช.เอาจริง ! ลุยดันกัญชา ให้ถูกต้อง ตามกม. ป.ป.ส. คุมไลเซนส์ ปลูก-ครอบครอง

28 ก.ย. 2561 - 14:42 น.

สนช.เอาจริง ! ลุยดันกัญชา ให้ถูกต้อง ตามกม. ป.ป.ส. คุมไลเซนส์ ปลูก-ครอบครอง ด้านพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. สนับสนุน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

กัญชา – วันที่ 28 ก.ย. นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ฐานะผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ…. เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย สมาชิก สนช. จำนวน 43 คน เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ต่อที่ประชุมสนช. เพื่อแก้ไขให้ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 คือ กัญชาและพืชกระท่อม สามารถนำไปศึกษาวิจัย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถนำไปใช้ในการรักษาภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้

หลังจากมีผลพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วพบว่า สารที่สะกัดได้จากกัญชา สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วมีอาการที่ดีขึ้น โดยล่าสุดนั้นตนได้นำเสนอร่างแก้ไขให้กับทางเลขาธิการวุฒิสภา ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการสนช. เพื่อนำร่างกฎหมายรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสนช. เบื้องต้นคาดว่าการรับฟังเนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์จะใช้เวลา 15 วัน และจะเปิดเวทีเพื่อรับฟังความเห็นจากประชาชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ก่อนที่จะเสนอให้ สนช. พิจารณาในวาระแรกได้

นายสมชาย กล่าวถึงสาระของร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ…. ซึ่งเป็นส่วนที่แก้ไขของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ว่า กรณีจะนำยาเสพติดประเภท 2 หรือ ประเภท 5 ทำประโยชน์เพื่อวิจัยทางการแพทย์ หรือ ทางราชการ ต้องได้รับอนุญาต

สำหรับผู้มีสิทธิขออนุญาตได้ ประกอบด้วย กระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย หรือองค์การเภสัชกรรม ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ได้แก่ เวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง แพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์

นายสมชาย กล่าวด้วยว่า ร่างกฎหมายกำหนดเงื่อนไขให้สำหรับผู้ขออนุญาต ส่วนผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ด้วยคือ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต สาระเหย

รวมถึงกฎหมายว่าด้วยมาตรการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยยา รวมถึงไม่อยู่ระหว่างเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

“ร่างกฎหมายยังกำหนดการอนุญาตให้ทดลองปลูก ผลิต เสพหรือครอบครอง โดยให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต นอกจากนั้นยังยกเว้นความผิดสำหรับผู้ใช้ยาเสพติดประเภท 2 และ ประเภท 5 เพื่อเป็นยารักษาโรคแต่ต้องมีใบอนุญาต” นายสมชาย กล่าว

นายสมชาย กล่าวด้วยว่าสำหรับ สนช. ที่ร่วมสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว เช่น นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ นายสนิท อักษรแก้ว นายยุทธนา ทัพเจริญ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ที่แสดงความเห็นสนับสนุนด้วย และเชื่อว่าจะได้รับความเห็นชอบ เพราะเป็นร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สนช.เอาจริง ! ลุยดันกัญชา ให้ถูกต้อง ตามกม. ป.ป.ส. คุมไลเซนส์ ปลูก-ครอบครอง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง