สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์) กราบสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

วันที่ 6 ก.พ. พระมหาไพรวัลย์ วรรณบุตร เผยภาพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เข้าพบและกราบสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) โดยพระมหาไพรวัลย์ ระบุว่า “เจ้าประคุณอาจารย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ท่านเป็นนักปราชญ์ที่เพียบพร้อมไปด้วยวิชชาและจรณะอันงดงาม” ทั้งนี้ พระมหาไพรวัลย์เผยว่า ภาพนี้ถูกบันทึกในวันนี้ (6 ก.พ.) โดยมาจากผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก เอก นาน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามปากกา ป. อ. ปยุตฺโต เป็นพระนักวิชาการที่มีผลงานเขียนทางพระพุทธศาสนามากมาย เป็นเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม และเป็นศาสตราจารย์พิเศษ ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานโปรดกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2559

บทความก่อนหน้านี้ชงครม. 7 ก.พ. ต่ออายุมาตรการวีซ่า กระตุ้นนักท่องเที่ยว
บทความถัดไปอังกฤษฉลองใหญ่ ควีนครองราชย์ครบ 65 ปี ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์