ศาลสั่งให้ ม.ร.ว.ถนัดศรี เป็นคนไร้ความสามารถ อยู่ในความอนุบาลของ ม.ล.ภาสันต์

ศาลสั่งให้ ม.ร.ว.ถนัดศรี เป็นคนไร้ความสามารถ อยู่ในความอนุบาลของ ม.ล.ภาสันต์

วันที่ 18 เม.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง ดังนี้

สำหรับ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ปัจจุบันอายุ 92 ปี เป็นโอรสคนโต ในหม่อมเจ้าเฉลิมศรีสวัสดิวัตน์ สวัสดิวัตน์ กับ หม่อมเจริญ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

 

บทความก่อนหน้านี้ปิยบุตร ค้าน ไพบูลย์ ม.270 อยู่บทเฉพาะกาลต้องตีความจำกัด ใช้พิษร้ายผุดข้อยกเว้นจนเคยตัว
บทความถัดไปพลพรรคนักปรุง จัดเมนูข้าวหน้าไข่เจียวปูสไตล์ญี่ปุ่น ตามด้วย สลัดรากบัว จะทำยากขนาดไหน ต้องติดตาม