ทูลกระหม่อมฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการวังหน้า ทรงภูมิใจผลงานพระธิดา

วันที่ 26 เม.ย. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์เรื่องราวในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ หลังจากเสด็จไปทอดพระเนตร นิทรรศการ “In Situ from Outside: Reconfigurating the Past in Between the Present” (นัยระนาบนอก อินซิทู: แปลงร่างอดีตในหลืบแห่งปัจจุบัน) ที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

โดยทรงระบุว่า เมื่อวานไปชมนิทรรศการ “In Situ from Outside: Reconfigurating the Past in Between the Present” หรือภาษาไทยว่า “นัยระนาบนอก อินซิทู: แปลงร่างอดีตในหลืบแห่งปัจจุบัน” ของน้องใหม่ที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นวังหน้าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ นิทรรศการนี้ได้ต่อยอดมาจากนิทรรศการประวัติศาสตร์วังน่านิมิต ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเมื่อปีก่อน นิทรรศการทั้งสองครั้งเป็นโครงการของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีน้องใหม่เป็นผู้จัดการโครงการ และอยู่ในทีมภัณฑารักษ์ด้วยได้นำเสนอการตีความประวัติศาสตร์ในบริบทใหม่ที่โยงอดีตเข้าในหลายช่วงเวลา มิได้เป็นมิติเดียวจากการบันทึกทางประวัติศาสตร์พงศาวดารในอดีตอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีหลาย layers ซับซ้อนกัน ดังนั้นประวัติศาสตร์จึงยังคงโลดเต้นอยู่ในปัจจุบันด้วย

น้องใหม่ได้เชิญศิลปินร่วมสมัยมาช่วยกันตีความและสร้างผลงานจากแรงบันดาลใจในสถานที่แห่งนี้คือในท้องพระโรงพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย และยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ใน 13 แขนง อาทิเช่นนักพฤกษศาสตร์ นักดนตรี ไปจนถึงเชฟมาร่วมอธิบายอดีตของสถานที่แห่งนี้ผ่านศาสตร์ของแต่ละท่าน ผลงานของท่านจัดแสดงที่มุขกระสันด้านหลังพระที่นั่งอิศราวินิจฉั

งานของน้องใหม่และผู้ร่วมงานน่าสนใจมาก เพราะได้ present นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ในแนวใหม่ให้ผู้มาชมมีส่วนร่วมในขบวนการความคิด และการตีความในบริบทเรื่องราวที่ได้ถูกนำเสนอและมีการถกกัน อย่างไรก็ตาม ดิฉันไม่ใช่นักประวัติศาสตร์อาจอธิบายไม่ตรง concepts ทั้งหมดแต่ก็ได้เล่าตามความเข้าใจของตัวเองจากคำอธิบายของน้องใหม่ และท่านอธิบดีกรมศิลปากรที่มาร่วมต้อนรับอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม ดิฉันก็ภูมิใจในผลงานของน้องใหม่และเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วย Congratulations ค่ะ

สำหรับ คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน เป็นพระธิดาคนเล็ก ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปัจจุบันเป็น ข้าราชการกรมศิลปากร ผู้อำนวยการโครงการการศึกษา สันนิษฐานรูปแบบพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน