สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.9 : ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร @บ้านมหาสอน ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

การคิดริเริ่มพัฒนาชุมชนด้วยการนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาประยุกต์เพิ่มมูลค่า สามารถยกระดับทำให้ชุมชนบ้านมหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน
.
บนเนื้อที่ทั้งหมด 4 ไร่ ที่เริ่มจากคนในครัวครัว ทำเพื่อบริโภคในครัวเรือนถูกขยายสู่คนในชุมชนที่สนใจ
ที่เข้ามาร่วมกันคิด ร่วมกันจัดสรรแบ่งพื้นที่สร้างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ “การทำเกษตรแบบพอเพียง”

บทความก่อนหน้านี้“ต้อเนื้อ” ภัยร้าย จากลมและแดด
บทความถัดไปพยาบาล ร่ำไห้ อาลัย เชิด อยู่ICUร้องเพลง แม้ทรมาน-เฮือกสุดท้ายยังบอกพี่ไม่เป็นไร