สภาจ่อออกกฎเครื่องแต่งกาย ยึดกาละเทศะ ไม่ใช่แต่งแฟชั่นหรูมาอวดกัน!

สภาจ่อออกกฎเครื่องแต่งกาย ยึดกาละเทศะ ไม่ใช่แต่งแฟชั่นหรูมาอวดกัน!

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. นายวิเชียร ชวลิต ประธานกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ขณะนี้ กมธ.ได้ยกร่างข้อบังคับการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วมีจำนวนทั้งหมด 194 ข้อ จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 10 ก.ค.นี้ โดยมีการปรับข้อบังคับการประชุมให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญปี 2560

มีสาระสำคัญใหม่ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การให้ผู้เสนอตัวเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมก่อนการโหวตลงมติเลือกประธานสภา การตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านทำหน้าที่ประสานงานกันในการเสนอกฎหมาย ญัตติ และกระทู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดความราบรื่น

นายวิเชียรกล่าวว่า ส่วนปัญหาเรื่องเครื่องแต่งกาย ส.ส.ในการมาประชุมสภานั้น ตามข้อบังคับการประชุมเดิมระบุไว้ว่า ให้แต่งชุดสากลนิยม ชุดพระราชทาน หรือชุดที่ประธานสภากำหนด ซึ่งกรณีการแต่งชุดไทย ชุดพื้นเมืองที่กำลังเป็นปัญหาถูกวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้นั้น หากได้รับการอนุญาตจากประธานสภาก็สามารถแต่งได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความชัดเจน ไม่ต้องถกเถียงกันอีก ทาง กมธ.จะเสนอต่อที่ประชุมสภาให้ออกระเบียบเรื่องเครื่องแต่งกาย ส.ส.จะได้มีความชัดเจนอย่างเป็นทางว่าชุดใดแต่งได้หรือไม่ได้ โดยยึดหลักกาลเทศะและการเคารพสถานที่ เพราะหากไม่กำหนดระเบียบการแต่งกายให้ชัดเจน ทุกคนก็จะแต่งกายตามสบาย เอาแฟชั่นเลิศหรูมาอวดกัน แต่ทั้งหมดนี้คงต้องนำมาหารือในที่ประชุมสภาอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สว.ชุดที่ผ่านมา ก็มีสมาชิกหญิง หลายคนที่แต่งกายด้วยผ้าไทยมาเข้าร่วมประชุมแทบทุกครั้ง อาทิ นางเตือนใจ ดีเทศน์ นางศรีนวล บุญลือ

บทความก่อนหน้านี้อธิบดีราชทัณฑ์ แจงปมภาพ ‘สนธิ’ โผล่รพ.ตร.ว่อนโซเชียล ยันยังเป็นผู้ต้องขังอยู่!
บทความถัดไปบิ๊กตู่ ฮึ่ม! ฝ่ายค้าน อย่าใช้สภา “ล้มรัฐบาล” ชี้ ตีรวนงบประมาณ ชาวบ้านเสียหาย!