อนุโมทนา “รมช.ธรรมนัส” ได้รับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ทำความดีเกือบ 10 ปี!

“ธรรมนัส” รับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” จาก มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ “รอง ผู้ว่าฯพะเยา” ชี้กรรมการ ลงฉันทามติ เหมาะสมกับรางวัล

วันที่ 15 ก.ค. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่ มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนา กำหนดจัดมอบรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ให้งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

โดยให้จังหวัดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลในส่วนจังหวัด ๆ ละ 1 รูป/คน เพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว ในวันอาสาฬหบูชา 16 กรกฎาคม 2562 ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นั้น สำหรับจังหวัดพะเยา ในที่ประชุมระดับจังหวัดได้ทำการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลพระปฐมเจดีย์ทอ คือ ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.เขต 1 พะเยา ซึ่งขณะนี้ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วย(รมช.)ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รอง ผวจ.พะเยา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้จากประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ระบุว่า ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้รับรางวัลพระปฐมเจดีย์ทอง ด้านสาธารณสงเคราะห์ ประจำปี 2562

เนื่องด้วย กก.ระดับจังหวัดพะเยา ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติความเหมาะสมด้านคุณความดีที่ ร.อ.ดร.ธรรมนัส ได้สั่งสมมานานกว่า 8 ปี ตั้งแต่ก่อนจะได้รับเลือกเป็น ส.ส.พะเยา ซึ่งในที่ประชุมกก.ระดับจังหวัด ให้เหตุผลว่าเป็นบุคคลที่รู้คน รู้งาน รู้พื้นที่ ด้านรูปธรรมคือการสงเคราะห์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอดทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดพะเยา ด้านนามธรรมช่วยเหลือประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ที่อำนวยประโยชน์ให้กับทางพระพุทธศาสนาเสมอมา

“ดังนั้นจากคุณสมบัติและสิ่งที่ ร.อ.ดร.ธรรมนัส ได้ปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จังหวัดพะเยา จึงเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู เหมาะสมกับรับรางวัลพระปฐมเจดีย์ทอง” นายวุฒิชัย กล่าว

 


 

บทความก่อนหน้านี้Chef’s Table ครั้งที่ 4 อาหารไทย วิสัยจีน ที่ปรุงด้วยความเข้าใจในราก
บทความถัดไปพระปิดตา พิมพ์ใหญ่ชะลูด