Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 29 ก.พ. 2563

นัดถก กมธ. สัมปทาน ขยายสัญญาทางด่วน ส่อผิดกฎหมายไม่ทำตามมติ

22 ก.ค. 2562 - 22:45 น.

นัดถก กมธ. สัมปทาน ขยายสัญญาทางด่วน ส่อผิดกฎหมายไม่ทำตามมติ

สัมปทาน มีรายงานข่าวจากสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยเมื่อวันที่ 22 ก.ค.ว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งสภาผู้แทนฯมีมติให้ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาศึกษาญัตติด่วนของส.ส.3 ราย คือญัตติของ นายระวี มาศฉมาดล ญัตติของนายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ และญัตติด่วนของนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รวม 3 ญัตติ ซึ่งแยกออกเป็น 3 กรณี

โดยมีนายวีระกร คำประกอบ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ รวมทั้งมีนายระวี มาศฉมาดล หนึ่งในผู้ยื่นญัตติด่วน ทำหน้าที่เป็นรองประธาน ต่อมาคณะกรรมาธิการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา และมีมติว่า ในวันที่ 23 กค. เวลา 09.00 น. ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเรียงตามลำดับ ดังนี้ 1.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2.สหภาพการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ3.บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด(BEM) โดยต้องการให้ได้ข้อมูลจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน

แต่ล่าสุด มีการติดต่อประสานงานไปยังคณะกรรมาธิการ ว่าในการประชุมวันที่ 23 ก.ค.นี้ ซึ่งนัดประชุมที่ห้อง 418 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย จะมีเพียงผู้แทนจากสหภาพแรงงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเท่านั้น ที่จะเดินทางมาร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการ ทำให้กรรมาธิการหลายรายสับสนงุนงง และเมื่อตรวจสอบกับผู้เกี่ยวข้องทำให้ทราบว่า ผู้มีอำนาจหน้าที่ระดับสูงในกรรมาธิการ 2 ราย เปลี่ยนแปลงมติของที่ประชุม ด้วยการเรียกเฉพาะสหภาพแรงงานเท่านั้นมาชี้แจงข้อมูล ทำให้กรรมาธิการหลายรายเกรงว่า จะเข้าข่ายผิดกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามมติที่กำหนดเอาไว้แล้ว คาดว่าจะเกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอนติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ นัดถก กมธ. สัมปทาน ขยายสัญญาทางด่วน ส่อผิดกฎหมายไม่ทำตามมติ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง