Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 29 ก.พ. 2563

ปีติ 2 เจ้าชายน้อย รัชทายาทแห่งญี่ปุ่นและภูฏาน ในทริปกระชับสัมพันธ์สองชาติ

20 ส.ค. 2562 - 20:59 น.

ปีติ 2 เจ้าชายน้อย รัชทายาทแห่งญี่ปุ่นและภูฏาน ในทริปกระชับสัมพันธ์สองชาติ

นับเป็นภาพแห่งความปลื้มปีติและสร้างรอยยิ้ม เมื่อเฟซบุ๊กสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เผยแพร่พระรูปสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก พระราชทานพระราชานุญาตให้เจ้าชายฟูมิฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น พร้อมด้วยเจ้าหญิงอากิชิโนะ พระวรชายา และเจ้าชายฮิซาฮิโตะแห่งอากิชิโนะ รัชทายาทลำดับที่ 2 แห่งบัลลังก์เบญจมาศ เข้าเฝ้าที่ห้องบัลลังก์ทอง ณ ตาชิโชซอง ระหว่างเสด็จเยือนภูฏานเป็นการส่วนพระองค์ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. โดยเสด็จในขบวนเกียรติยศแบบพื้นเมือง และร่วมเสวยพระกระยาหารกลางวันอย่างเป็นกันเองที่พระราชวังลิงคานา


ในการนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ทรงฉลองพระองค์ชุดประจำชาติภูฏาน ฉายพระรูปร่วมกับเจ้าชายฟูมิฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น ที่ทรงฉลองพระองค์สูทสากล ขณะที่เจ้าหญิงอากิชิโนะ พระวรชายา และเจ้าชายฮิซาฮิโตะ ทรงฉลองพระองค์ชุดประจำชาติญี่ปุ่น


ไม่เพียงประชาชนจะได้ยลภาพความงามแห่งขนบประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของสองชนชาติ ยังมีรอยยิ้มไปกับพระอิริยาบถที่ทรงน่ารักเรียบง่ายเป็นกันเองของเจ้าชายน้อยทั้งสองพระองค์ขณะทรงฉายพระรูปร่วมกันพร้อมรอยแย้มพระสรวล

เจ้าชายฮิซาฮิโตะ แห่งอากิชิโนะ ประสูติเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2549 ทรงเป็นพระโอรสองค์เดียวของเจ้าชายฟุมิฮิโตะและเจ้าหญิงอากิชิโนะ ทรงเจริญพระชันษา 13 ปี ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยโอฉะโนะมิซุ ณ กรุงโตเกียว

สำหรับเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน ประสูติเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์แรก ในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ทรงดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแห่งภูฎาน ปัจจุบันทรงเจริญพระชันษา 3 ปี

เจ้าชายฟูมิฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น พร้อมด้วยเจ้าหญิงอากิชิโนะ พระวรชายา และเจ้าชายฮิซาฮิโตะ เสด็จเยือนภูฏานเป็นการส่วนพระองค์เป็นเวลา 10 วัน ตามคำเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทั้งสามพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมชมวัดและสถานที่สำคัญทางศาสนาของภูฏาน


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ปีติ 2 เจ้าชายน้อย รัชทายาทแห่งญี่ปุ่นและภูฏาน ในทริปกระชับสัมพันธ์สองชาติ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง