ชิมช้อปใช้ ประเดิมตัดสิทธิเกือบ 1 แสนราย หลังไม่ใช้สิทธิตามกำหนด

ชิมช้อปใช้ – เมื่อวันที่ 11 ต.ค. นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มีจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิจากการลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้” วันแรก (23 ก.ย.) จำนวน 807,321 ราย

เริ่มต้นใช้สิทธิ 710,013 ราย ถูกตัดสิทธิ์ 97,308 ราย เนื่องจากไม่เริ่มใช้สิทธิภายใน 14 วันที่กำหนด โดยสิทธิ์ดังกล่าวจะนำมาพิจารณาให้ลงทะเบียนในมาตรการฯ ระยะที่ 2

ทั้งนี้การตรวจสอบสิทธิผู้ลงทะเบียน 16 วันแรกเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับสิทธิ์ 9,998,518 ราย ได้รับข้อความยืนยันสิทธิแล้วจำนวน 9,990,275 ราย และมีผู้ยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว 9,361,729 ราย ยืนยันตัวตนสำเร็จ 8,755,873 ราย และมีผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน 628,546 ราย

ในการใช้จ่าย 14 วันแรก มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 5,910,924 ราย มีการใช้จ่ายรวม 5,635 ล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่า เป็นการใช้จ่ายในร้านค้าขนาดเล็กตามวัตถุประสงค์ของมาตรการฯ 4,601 ล้านบาท มากกว่าร้อยละ 80 มีการใช้จ่ายในร้านค้าขนาดใหญ่ ที่มีหลายสาขาประมาณ 1,034 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 22 ในช่วงเริ่มต้น ก่อนเหลือร้อยละ 18 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด

สำหรับการใช้จ่ายมีการกระจายครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ (1) กรุงเทพฯ 713 ล้านบาท (2) ชลบุรี 368 ล้านบาท (3) สมุทรปราการ 236 ล้านบาท (4) ปทุมธานี 173 ล้านบาท (5) พระนครศรีอยุธยา 162 ล้านบาท (6) นครปฐม 140 ล้านบาท (7) ระยอง 140 ล้านบาท (8) ลำพูน 135 ล้านบาท (9) นนทบุรี 132 ล้านบาท และ (10) เชียงใหม่ 129 ล้านบาท

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวต่อว่า ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ และได้รับข้อความยืนยันสิทธิแล้ว ให้รีบติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และเริ่มต้นการใช้จ่ายภายใน 14 วัน ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้หมด 1,000 บาท ในคราวเดียว โดยสามารถใช้ได้จนถึงวันสุดท้ายของมาตรการนี้คือ วันที่ 30 พ.ย. 62

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน