ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชินี เสด็จฯ แทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐิน

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2562

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราช พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 5 ทรงถวายผ้าพระกฐิน

เสด็จฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังวัดมกุฏกษัตริยาราม (รัชกาลที่ 4) เสด็จฯ เข้าพระวิหาร ถวายผ้าพระกฐิน เสด็จฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน เสด็จออกทางประตูหลังพระวิหารไปยังที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 ทรงวางพวงมาลัย และจุดรูปเทียนครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบมรูปรัชกาลที่ 4 ทรงกราบเสด็จออกจากพระวิหาร ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังวัดอรุณราชวราราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 2 ทรงกราบ ทรงถวายผ้าพระกฐิน กรรมการวัดกราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอาราม เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 100 รายจากนั้นเสด็จฯ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน