หนัก! "การบินไทย" เริ่ม สั่งตัดเบี้ยบางรายการ "ผู้บริหาร-พนักงาน" แก้ขาดทุนอ่วม

6 พ.ย. 2562 - 16:01 น.

“การบินไทย” สั่งตัดเบี้ยเลี้ยงเดินทาง “ผู้บริหาร-พนักงาน” แก้ขาดทุนตามแผนฟื้นฟู ด้านสหภาพ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ตัด “เบี้ยประชุมบอร์ดทุกคณะ” และงดจ่ายค่ารถ ผู้บริหารระดับ 10 ขึ้นไป

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

รายงานข่าวจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2562 นางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามออกประกาศสายทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระหนี้สินและรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟู จนสามารถพลิกฟื้นผลการดำเนินการให้กลับมาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจะขอให้ทุกสายฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการลดรายจ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ดังนี้

1. งดหรือเลื่อนการส่งพนักงานไปอบรม สัมมนา เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติงานใน ต่างประเทศหรือต่างจังหวัด ยกเว้น กรณีมีความจำเป็นหากไม่ได้เดินทาง จะทำให้เกิดความเสียหาต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. วางแผนเตรียมการในการส่งพนักงานไปอบรม สัมมนา เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นการล่วงหน้า เพื่อหลีกถี่ยงการจัดทำวีซ่ากรณีเร่งด่วน ซึ่งทำให้บริษัท เสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการมากกว่ากรณีปกติ


3. จำกัดจำนวนวันและจำนวนพนักงานที่ต้องดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในประเทศและต่างประทศให้เหลือเท่าที่จำเป็นและให้งดหรือลดเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหลือ 50% โดยขอให้กรรมการผู้จัดการ หรือ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. สำหรับพนักงานระดับผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ขอให้งดรับ ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ได้มีการระบุไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลตอนที่ 17 เ รื่องการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ พศ 39 ข้อ 10.11

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากบริษัทฯ ออกมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายพนักงาน เมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยได้ออกแถลงการณ์มาตรการลดค่าใช้จ่าย ฉบับที่1 เช่นกัน ดังต่อไปนี้

  • 1.ขอให้มีการระงับการจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการบริษัทๆทุกคณะ
  • 2.ขอให้ระงับการจ่ายค่าพาหนะ ให้แก่ผู้บริหารระดับ 10 ขึ้นไป
  • 3.ขอให้พิจารณาจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริการภาคพื้นโดยจัดซื้อสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ และมีมาตรฐาน ทดแทนอะไหล่ต่างประเทศ
  • 4.ขอให้เข้มงวดกวดขันบริษัทจัดหาแรงงานภายนอกทุกบริษัท จะต้องจัดหาแรงงานให้ครบตามสัญญาจ้าง เพื่อไม่ให้บริษัทฯ ต้องรับภาระคำใช้จ่ายซ้ำซ้อนที่เกิดจากการจัดส่งแรงงานไม่ครบตามสัญญา เพื่อไม่ให้วางแผนในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อไม่ให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้าง แบบวิธีพิเศษในทุกหน่วยงาน

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ หนัก! "การบินไทย" เริ่ม สั่งตัดเบี้ยบางรายการ "ผู้บริหาร-พนักงาน" แก้ขาดทุนอ่วม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง