หนัก! “การบินไทย” เริ่ม สั่งตัดเบี้ยบางรายการ “ผู้บริหาร-พนักงาน” แก้ขาดทุนอ่วม

“การบินไทย” สั่งตัดเบี้ยเลี้ยงเดินทาง “ผู้บริหาร-พนักงาน” แก้ขาดทุนตามแผนฟื้นฟู ด้านสหภาพ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ตัด “เบี้ยประชุมบอร์ดทุกคณะ” และงดจ่ายค่ารถ ผู้บริหารระดับ 10 ขึ้นไป

รายงานข่าวจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2562 นางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามออกประกาศสายทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระหนี้สินและรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟู จนสามารถพลิกฟื้นผลการดำเนินการให้กลับมาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจะขอให้ทุกสายฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการลดรายจ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ดังนี้

1. งดหรือเลื่อนการส่งพนักงานไปอบรม สัมมนา เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติงานใน ต่างประเทศหรือต่างจังหวัด ยกเว้น กรณีมีความจำเป็นหากไม่ได้เดินทาง จะทำให้เกิดความเสียหาต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. วางแผนเตรียมการในการส่งพนักงานไปอบรม สัมมนา เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นการล่วงหน้า เพื่อหลีกถี่ยงการจัดทำวีซ่ากรณีเร่งด่วน ซึ่งทำให้บริษัท เสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการมากกว่ากรณีปกติ

3. จำกัดจำนวนวันและจำนวนพนักงานที่ต้องดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในประเทศและต่างประทศให้เหลือเท่าที่จำเป็นและให้งดหรือลดเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหลือ 50% โดยขอให้กรรมการผู้จัดการ หรือ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. สำหรับพนักงานระดับผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ขอให้งดรับ ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ได้มีการระบุไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลตอนที่ 17 เ รื่องการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ พศ 39 ข้อ 10.11

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากบริษัทฯ ออกมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายพนักงาน เมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยได้ออกแถลงการณ์มาตรการลดค่าใช้จ่าย ฉบับที่1 เช่นกัน ดังต่อไปนี้

  • 1.ขอให้มีการระงับการจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการบริษัทๆทุกคณะ
  • 2.ขอให้ระงับการจ่ายค่าพาหนะ ให้แก่ผู้บริหารระดับ 10 ขึ้นไป
  • 3.ขอให้พิจารณาจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริการภาคพื้นโดยจัดซื้อสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ และมีมาตรฐาน ทดแทนอะไหล่ต่างประเทศ
  • 4.ขอให้เข้มงวดกวดขันบริษัทจัดหาแรงงานภายนอกทุกบริษัท จะต้องจัดหาแรงงานให้ครบตามสัญญาจ้าง เพื่อไม่ให้บริษัทฯ ต้องรับภาระคำใช้จ่ายซ้ำซ้อนที่เกิดจากการจัดส่งแรงงานไม่ครบตามสัญญา เพื่อไม่ให้วางแผนในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อไม่ให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้าง แบบวิธีพิเศษในทุกหน่วยงาน

 

บทความก่อนหน้านี้ด.ช.วัย13รอดฆ่าหมู่-เผาทั้งเป็น เดิน6ช.ม. ขอคนช่วยน้องๆ อีก6ชีวิต
บทความถัดไปกระทงลิขสิทธิ์ : 5 บทเรียนน่ารู้จากกรณีล่อซื้อกระทงลายการ์ตูน