Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 23 ม.ค. 2564

เดอะมอลล์ พร้อมเปิดห้าง ต้องเช็คอิน ยืนยันตัวก่อนเข้า พนักงานต้องมีใบรับรองแพทย์

12 พ.ค. 2563 - 16:33 น.

เดอะมอลล์พร้อมเปิด 17 พ.ค.นี้ งัด 100 มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทุกมิติ ทำใจช่วงแรกหลังรีสตาร์ทลูกค้าหด 50% พร้อมวอนรัฐช่วยร้านค้ารายย่อย ขยายเคอร์ฟิวห้าทุ่มถึงเที่ยงคืน

น.ส.วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องยอมรับว่าได้เกิด “NEW NORMAL” หรือ ชีวิตวิถีใหม่ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย ซึ่งนับเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและเพื่อให้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งจะยังส่งผลให้สังคมและเศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ เดอะมอลล์ เองได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้เร่งเดินหน้าคิดค้นและพัฒนามาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับ NEW NORMAL ที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด

ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา มีความสะอาดและปลอดภัยด้วยมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยเชิงรุกขั้นสูงสุด แบบครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก 34 มาตรการย่อย สำหรับลูกค้า และ 6 มาตรการเสริม 66 มาตรการย่อย สำหรับ 5 กลุ่มธุรกิจ รวม 100 มาตรการ

โดยกลยุทธ์หลักที่เราทุ่มเทและให้ความสำคัญคือมาตรการสร้าง TMG TOUCHLESS SOCIETY หรือสังคมไร้สัมผัส ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย ของ TOUCHLESS RETAIL โดยเราพร้อมดูแลความปลอดภัย ให้ลูกค้าได้มั่นใจ ไร้การสัมผัสตลอดการช้อปปิ้ง ด้วยมาตรการที่เข้มข้นตั้งแต่เข้าศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เช่น สแกนเพื่อจอดรถผ่านแอพลิเคชั่นแบบไม่ต้องรับบัตร มีพนักงานกดลิฟต์ พนักงานเปิดประตู ช้อปปิ้งไร้เงินสด ทั้งพร้อมเพย์ คิวอาร์โค้ด โมบายแบงก์กิ้ง บัตรเครดิต

เดอะมอลล์

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับมาตรการคัดกรองเข้มงวด (INTENSIVE SCREENING) โดยการลงทะเบียนก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ลูกค้าทุกคนจะมีการ (CHECK IN-OUT) เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังในด้านความปลอดภัยทุกคนที่จะเข้าห้างฯ และ ศูนย์ฯ ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทั้งหมด ต้องลงทะเบียนและให้ข้อมูลส่วนตัวซึ่งเปรียบเสมือนประตูด่านแรกที่สำคัญในการคัดกรองในเบื้องต้นและสามารถติดตามได้ในกรณีที่มีความจำเป็น โดยลูกค้าผู้ลงทะเบียนมีทางเลือก 3 ช่องทาง ได้แก่

1.ผ่านแอปพลิเคชัน M CARD ซึ่งสามารถทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า (PRE-REGISTRATION) จากที่บ้านได้ ซึ่งจะช่วยลดการเข้าคิวของจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าห้างฯได้ หรือผ่านแอปพลิเคชัน EM AR สามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว โดยกดปุ่ม EM CHECK IN เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบได้ทันที (เฉพาะที่ ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์)
2.ผ่าน QR CODE หรือ LINE @THE MALL GROUP สามารถสแกน QR CODE และลงทะเบียนผ่านระบบได้ทันที
3.ลงทะเบียน ยื่นบัตรประชาชน พร้อมให้ข้อมูลที่จำเป็นกับเจ้าหน้าที่ อาทิ ชื่อและเบอร์ติดต่อ หรือที่พักใน PASSPORT ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ และนอกจากมาตรการสังคมไร้สัมผัส (TOUCHLESS SOCIETY) และมาตรการคัดกรองเข้มงวด (INTENSIVE SCREENING) แล้ว เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยด้านอื่นๆ ด้วย

ได้แก่
-มาตรการลดความแออัด (PHYSICAL DISTANCING)
-มาตรการสุขอนามัยเชิงรุก (HYGIENIC CLEANING)
-มาตรการเฝ้าระวังติดตาม (COMPREHENSIVE INFORMATION TRACKING)

เดอะมอลล์ เปิดห้าง

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ออกมาตรการด้านความปลอดภัยที่รัดกุมมากที่สุดแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยมาตรการที่ทางห้างสรรพสินค้าจัดเตรียมไว้ ได้แก่
1. STAFF POLICY มาตรการสำหรับพนักงานขาย PC/BA
- พนักงาน PC/BA ทุกคน ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ก่อนกลับมาปฏิบัติงาน
- พนักงาน PC/BA ทุกแบรนด์ สวมใส่หน้ากากอนามัย และ FACE SHIELD ขณะปฏิบัติงาน
- พนักงาน PC/BA ทุกแบรนด์ สวมถุงมือผ้า, ถุงมือยางสีขาว ตามความเหมาะสมของประเภท สินค้า
ทุกครั้งที่ให้บริการลูกค้า
- พนักงาน PC/BA ทุกแบรนด์ ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 2 ครั้งต่อวัน

2. COUNTER BRAND & SHOP มาตรการสำหรับ COUNTER BRAND และ SHOP
- พนักงาน PC/BA ทำความสะอาดเคาน์เตอร์, ห้องลอง, ลูกบิด, มือจับ, ราวแขวนผ้า, เก้าอี้ ,
ตะกร้าช้อปปิ้งและอุปกรณ์ในการบริการต่างๆ ด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ทุก 30 นาที
และทุกครั้งหลังจากลูกค้าเข้าลองสินค้า
- SOCIAL DISTANCING กำหนดระยะห่างในการบริการลูกค้าอย่างน้อย 1.0-1.5 เมตร ใน
การให้บริการ โดยห้างฯจะจัดเตรียมสื่อเพื่อบอกระยะในจุดให้บริการต่างๆทั่วห้าง
• แผนก BEAUTY HALL จำกัดจำนวนให้บริการลูกค้าไม่เกิน 2 ท่าน/เคาน์เตอร์
• แผนก FASHION จำกัด 1 ท่าน/ราวเสื้อผ้า
• งดกิจกรรม WORKSHOP หรือหากจำเป็นให้จัดที่นั่งห่างกันอย่างน้อย 1.0-1.5 เมตร
• สินค้าอาหาร, เครื่องดื่ม งดให้บริการทดลอง และชิมสินค้าทุกประเภท

3. PRODUCT CLEANING BEFORE & AFTER TESTING มาตรการสำหรับการดูแลความ
สะอาดสินค้า
- พนักงาน PC/BA ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อสินค้า อุปกรณ์ และสินค้าทดลอง ทั้งก่อนและหลังที่
ลูกค้าสัมผัสสินค้าทุกครั้ง


• STEAMING IRON สินค้าประเภทเสื้อผ้า เมื่อลูกค้าลองสวมตัวโชว์แล้ว พนักงานจะต้องนำเสื้อที่ลูกค้าทดลองแล้วมารีดอบไอน้ำอีกครั้ง เพื่อใช้ความร้อนฆ่าเชื้อโรคเบื้องต้น
• UV-C STERILIZING CHAMBER นำสินค้าที่ลูกค้าลองสวมแล้วไปผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV-C STERILIZING ในห้องที่ทางห้างฯจัดเตรียมไว้ ซึ่งลูกค้ามั่นใจได้ในความปลอดภัยสูงของห้อง UV-C STERILIZING CHAMBER ไม่ต้องกังวลว่าลูกค้าจะโดนแสง UV-C เพราะติดตั้ง motion censor ภายในห้องและมี limit switch ที่ประตูห้องเพื่อจับความเคลื่อนไหว หากมีการเคลื่อนไหวในห้อง วงจรไฟ UV-C จะถูกตัดทันที
• ALCOHOL SPRAY & WIPE พนักงานขายเช็ดทำความสะอาด แล้วฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหลังจากลูกค้าทดลองสินค้าทุกครั้ง ในกรณีที่เป็นสินค้าที่ไม่สามารถนำไปอบ UV-C ได้ เช่น LINGERIE, WATCH, BETREND, LIVING, POWER MALL เป็นต้น

- การทดลองสินค้าที่มีการสัมผัสกับผิวโดยตรง พนักงานจะต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้ลูกค้าสวมก่อนทำการทดลองสินค้า และเมื่อลูกค้าลองเสร็จต้องเปลี่ยนทิ้งทุกครั้ง เช่น ถุงเท้า, ถุงมือพลาสติก ยกเว้นอุปกรณ์ป้องกันบางชนิดที่ทางแบรนด์ต้องเตรียมมาเอง ผ้าคลุมหน้าบริการลูกค้าที่ลองเสื้อผ้า, กระดาษบางรองหมวก, คลุมผ้าสปันบอนด์บนสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์, เตียง, หมอน, เก้าอี้ แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

- ภายในเคาน์เตอร์แบรนด์ มีแอลกอฮอล์เจล และแบบสเปรย์น้ำ โดยพนักงานจะต้องพกสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัวเพื่อฉีดให้ลูกค้าทุกครั้งก่อนให้บริการลูกค้า

4. SERVICES มาตรการสำหรับงานบริการ
- WORRY-FREE WAITING AREA พนักงานขายช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าโดยไปชำระเงินและนำสินค้ามาให้ลูกค้าที่จุดนั่งรอรับบริการ WORRY-FREE WAITING AREA ที่ห้างฯ จัดเตรียมไว้ให้ทุกชั้น
- งดบริการแต่งหน้านวดหน้า หากจำเป็นต้องให้บริการแต่งหน้าจะต้องนัดหมายล่วงหน้าหรือจัดคิวเพื่อคุมปริมาณลูกค้าโดยให้บริการได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
- งดกิจกรรมในแผนกเด็กทั้งหมด เช่น โต๊ะบริการของเล่น, อุปกรณ์เสริมทักษะทุกประเภท, การทดลองสินค้า เป็นต้น กำหนดระยะห่างของเครื่องเล่นหยอดเหรียญไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เดอะมอลล์ พร้อมเปิดห้าง ต้องเช็คอิน ยืนยันตัวก่อนเข้า พนักงานต้องมีใบรับรองแพทย์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง