มช. แถลงการณ์ ไม่ปลดประติมากรรมแห่งแสง ในหลวง ร.9

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 22 ต.ค. เว็บไซต์ทางการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงการณ์ กรณีมีบุคคลเชิญชวนให้ร่วมลงชื่อ ปลดประติมากรรมแห่งแสงพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ติดตั้งอยู่ ณ ผนังอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

ล่าสุดทางมหาวิทยาลัย ได้แถลงการณ์ต่อกรณที่เกิดขึ้นว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคารพและเทิดทูนเหนืออื่นใด ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเราชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะไม่ยินยอมให้เกิดการกระทําใดๆ ที่จะเป็นการลบหลู่พระเกียรติของพระองค์ท่านไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน