ราชกิจจาฯ ประกาศให้ 3 พื้นที่สาธารณะของกทม. เป็นพื้นที่ทำการค้า

5 พ.ย. 2563 - 07:52 น.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกทม. ให้ 3 พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ทำการค้า ผู้ค้าที่ทำการค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 5 พ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดให้ที่สาธารณะเป็นพื้นที่ทำการค้า ระบุว่า โดยที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะเจ้าพนักงานจราจร ตามมาตรา 20 แห่งพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ได้ให้ความเห็นชอบตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ค.2563 กำหนดให้ที่สาธารณะ ดังต่อไปนี้เป็นพื้นที่ทำการค้า

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน


1.พื้นที่บริเวณทางเท้าติดลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัส ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 เขตบางขุนเทียน
2.พื้นที่บริเวณทางเท้าซอยอารีย์ 1 เขตพญาไท
3.พื้นที่บริเวณที่ว่างปากซอยอ่อนนุช 70 เขตประเวศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 ประกอบมาตรา 4 แห่งพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบีนบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น

จึงประกาศให้ที่สาธษรณะดังกล่าวข้างต้นเป็นพื้นที่ทำการค้า โดยมีรายละเอียดพื้นที่ทำการค้าแนบท้ายประกาศนี้ และผู้ค้าที่ทำการค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กรุงเทพมหานครกำหนด หากมีการฝ่าฝืนกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการผ่อนผันตามเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกทม. ให้ 3 พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ทำการค้า

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกทม. ให้ 3 พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ทำการค้า

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯ ประกาศให้ 3 พื้นที่สาธารณะของกทม. เป็นพื้นที่ทำการค้า
ข่าวที่เกี่ยวข้อง