เพจ เรไรรายวัน ได้รวบรวมบันทึกของเด็กๆ ที่เขียนวันในห้วงเวลาของความอาลัยของคนไทยทั้งประเทศ บอกเล่ามุมมองของเด็กๆ ต่อเหตุการณ์สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บันทึกจากเรไร

บันทึกจากเรไร

น้องออมมี่ ด.ญ.โกลัญญา วัฒายุ อายุ 9 ปี

น้องออมมี่
ด.ญ.โกลัญญา วัฒายุ
อายุ 9 ปี

น้องน้ำมนต์ ด.ช.มณเศรษฐ์ ภัทรเศรษฐ์ อายุ 6 ปี

น้องน้ำมนต์
ด.ช.มณเศรษฐ์ ภัทรเศรษฐ์
อายุ 6 ปี

เรไรรายวัน

เรไรรายวัน

3-horz

ด.ญ.โกลัญญา วัฒายุ อายุ ๙ ปี ชั้น ป.๓ โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา กรุงเทพมหานคร

 

ด.ญ.ปรายปี รักเมือง อายุ ๗ ปี ชั้น ป.๒ โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.ปรายปี รักเมือง อายุ ๗ ปี
ชั้น ป.๒ โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร

ด.ช.มณเศรษฐ์ ภัทรเศรษฐ์ อายุ ๖ ปี ชั้น อ.๓ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

ด.ช.มณเศรษฐ์ ภัทรเศรษฐ์ อายุ ๖ ปี ชั้น อ.๓ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

ด.ญ.ดากานดา จินตเมฆา แฟนเพจชั้นประถม

ด.ญ.ดากานดา จินตเมฆา แฟนเพจชั้นประถม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน