ครม.เคาะแจกรัวๆ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ใจป้ำให้ E-Voucher อีกคนละ 7,000 บาท

5 พ.ค. 2564 - 14:45 น.

ครม.เคาะแจกรัวๆ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ใจป้ำให้ E-Voucher อีกคนละ 7,000 บาท ในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย.64 และสามารถนำ e-Voucher จากภาครัฐไปใช้จ่ายในเดือนส.ค.-ธ.ค.64

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบในหลักการ มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ มาตรการคนละครึ่งเฟส 3 คนละ 3,000 บาท จำนวน 31 ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 93,000 ล้านบาท ระยะเวลาเดือนก.ค.-ธ.ค.64

นอกจากนี้ที่ประชุมครม. ยังอนุมัติโครงการเราชนะ จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท โดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564


รวมถึงโครงการ ม.33 เรารักกัน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564

นอกจากนี้ ยังอนุมัติขยายวงเงินให้กับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ประชาชน 13.65 ล้านคน ให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม) และเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนเป้าหมาย 2.5 ล้านคน เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.)

ที่ประชุมครม.ยังมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด โดยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง

สำหรับโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” โดยรัฐสนับสนุน e-Voucher ให้กับประชาชน ที่ใช้จ่ายซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยเมื่อประชาชนใช้จ่ายดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุน e-Voucher จากภาครัฐ ในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย.64 และสามารถนำ e-Voucher จากภาครัฐไปใช้จ่ายในเดือนส.ค.-ธ.ค.64 คาดว่าจะมีประชาชนร่วมโครงการ 31 ล้านคน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม.เคาะแจกรัวๆ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ใจป้ำให้ E-Voucher อีกคนละ 7,000 บาท
ข่าวที่เกี่ยวข้อง